Menu

Využití obnovitelných zdrojů je důležité diskutovat nejen na evropské, ale také na národní úrovni. Značka HUTIRA se proto aktivně účastní debat o výrobě a využití ozeleněného plynu nejen v Česku, ale také na Slovensku. To vše díky našim aktivitám spojených s biometanem, silnému know-how v oblasti plynárenství a také díky naší znalosti trhu na Slovensku, kde působíme s naší pobočkou HUTIRA Slovakia již přes 20 let.

 

Značka HUTIRA neustále rozšiřuje své aktivity na poli obnovitelných zdrojů energie. Největší potenciál přitom vidíme v biometanu, proto jsme například podepsali biometanovou deklaraci pod záštitou European Biogas Association, podílíme se na projektu biometanové stanice ZDCHP v Litomyšli a také aktivně působíme na Slovensku. Naše dceřiná společnost HUTIRA Slovakia se stala členem Slovenské Bioplynové Asociácie a hned se také účastnila odborné konference Budúcnosť slovenského bioplynu 2022, kterou asociace pořádala. Konference se věnovala transformaci bioplynových stanic na biometan, ale také současné energetické krizi.

 

„Kolegové v Česku právě finišují instalaci technologie  na výrobu biometanu. Biometan, který se vyrobí z bioplynu zemědělské bioplynové stanice ZCHDP Litomyšl, bude následně vtláčen do plynárenské rozvodné sítě a také využíván pro dopravu  v nedaleko vzdálené CNG stanici. Věříme, že díky tomuto projektu, který realizujeme  v Litomyšli, můžeme  i slovenským provozovatelům bioplynových stanic předat mnoho zkušeností,“ říká Ivan Junga, jednatel společnosti Hutira Slovakia, který na konferenci představil technologie na výrobu a zpracování biometanu. Kromě projektu v Litomyšli prezentoval také další z probíhajících projektů, kde biometanová stanice vznikne u čistírny odpadních vod (ÚČOV) v Praze.

Bioplyn je totiž možné kromě odpadu biologického původu získávat také z kalů čistíren odpadních vod. Biometan, který se zpracováním takového bioplynu vyrábí, proto hraje nepostradatelnou úlohu v energetické nezávislosti obou států.