Menu

Dvacet osm evropských společností a organizací dnes na online konferenci představilo eurokomisařce pro energetiku Kadri Simson Biometanovou deklaraci. K jejímu podpisu se připojila také značka HUTIRA, kterou na akci zastupoval ředitel HUTIRA Slovakia Ivan Junga.

Automobilky VOLVO, IVECO, SCANIA, obchodní řetězec Carrefour nebo energetický koncern RWE. To jsou jen některé z 28 společností, které společně se značkou HUTIRA podepsaly Biometanovou deklaraci. Prohlášení představuje symbolický krok, který by měl evropské společenství posunout kupředu ve snaze o budování celoevropské zelené infrastruktury. Biometan je v současnosti totiž nákladově nejefektivnější, nejrozšířenější a nejudržitelnější obnovitelný plyn.

Deklarace zdůrazňuje ochotu výrobců a uživatelů biometanu, jejichž celkový roční obrat činí více než 200 miliard EUR, podílet se na rozšíření udržitelného biometanu na nejméně 350 TWh do roku 2030, což je potenciál využití odhadovaný Evropskou komisí.

Naše značka HUTIRA byla na konferenci zastoupena on-line formou prostřednictvím pana ředitele Ivana Jungy . „Přechod od tradičních zdrojů energie k těm s nižší emisní intenzitou, které povedou ke klimatické neutralitě, vnímáme jako důležitý,“ uvedl ve svém proslovu Junga.

Všech 28 společností, které deklaraci o biometanu podpořily, si přeje spolupracovat s politiky na národní úrovni i na úrovni Evropské unie. Proto dnes o podporu požádaly také Eurokomisařku pro energetiku Kadri Simson, která se dnešního setkání účastnila. Podle iniciátorů deklarace by se měl biometan stát základem pro klimaticko-energetický legislativní balíček Evropské komise zvaný „Fit For 55.“ Podle toho by Evropská unie chtěla snížit 55 % emisí skleníkových plynů do roku 2030.

HUTIRA si uvědomuje, že blízká budoucnost patří biometanu. V plynárenském průmyslu působíme již více než 30 let a podporujeme výrobce bioplynu při jeho přeměně na biometan, a to od studií proveditelnosti až po kompletní realizace projektů. „Deklaraci jsme podpořili, jelikož věříme, že biometan má klíčovou roli v energetické transformaci v zemích Evropské unie,“ vysvětlil ředitel HUTIRA Slovakia Ivan Junga.

Záznam z webináře můžete sledovat zde:

 

 

HUTIRA