Menu

Přinášíme komplexní technická řešení, která prospívají životnímu prostředí a vytvářejí další zdroj obnovitelné energie.

Komplexní řešení

Nabízíme kompletní řešení pro majitele Bioplynových stanic a obce či města provozující ČOV.

Kompletní dodávka na klíč

 • Technologické poradenství
 • Finanční a dotační poradenství
 • Studie proveditelnosti
 • Projekční činnost inženýring
 • Dodávka technologie
 • Realizace stavby
 • Uvedení do provozu
 • Certifikace
 • Výkup biometanu
 • Záruční a pozáruční servis

 

Úprava bioplynu na biometan

Úprava surového bioplynu na biometan pomocí nejmodernější třístupňové membránové separace Carborex®MS

 • Obsah metanu v separovaném CO2 je menší než 0,5 %
 • Vícestupňová technologie Carborex®MS zaručuje obsah metanu minimálně 98 %
 • Nízká spotřeba elektrické energie na jednotku vstupního plynu (nutno doplnit údaj)
 • Technologicky vyladěná spolupráce mezi hardwarem a softwarem, která je výsledkem zkušeností z více než 113 instalací po celém světě
 • Systém „plug and play“, který nabízí kompletní hotové řešení integrované do kontejnerové jednotky má výhodu v jednoduché instalaci a rychlém uvedení do provozu
 • Díky modularitě poskytuje tato technologie řešení pro instalace s produkcí od desítek po tisíce m3 bioplynu za hodinu

 

Vtláčecí stanice

Využití pro dopravu nebo plnění do zásobníků na Bio CNG a Bio LNG

Vtláčecí stanice a využití pro dopravu

 • Vstupní kontrola parametrů plynu
 • Úprava tlaku na vhodnou úroveň
 • Vyrovnání výhřevnosti
 • Obchodní a provozní měření
 • Vtláčení a transport biometanu do plynárenské soustavy

Vtláčení do sítě

 • Upravuje tlakové parametry (komprese, regulace).
 • Odstraňuje nadlimitní vlhkost (sušení).
 • Upravuje hodnotu spalného tepla (propanizace).
 • Přidává odorant (odorizace).
 • Zabraňuje vtláčení biometanu nevyhovující kvality.
 • Měří objemové množství biometanu pro potřeby výkaznictví a fakturace (volumetricky).
 • Monitoruje lokálně i vzdáleně provozní stavy, archivuje naměřené hodnoty.
 • Komunikuje s dispečinkem provozovatele distribuční soustavy / komunikuje s řídícím systémem výroby CNG nebo LNG.
 • Komunikuje s řídícím systémem bioplynové stanice a technologie úpravy bioplynu

 

Plynový chromatograf

Chromatograf RosemountTM 370XA

Chromatograf na zemní plyn (GC) Rosemount 370XA od společnosti Emerson je díky technickým parametrům i své cenové dostupnosti vhodný zejména pro biometanové aplikace, vyniká navíc tím, že jeho technologie umožňuje snadno vyměnit modul GC na místě za méně než dvě hodiny, včetně doby zahřívání a čištění. To velmi výrazně snižuje prostoje a celkové provozní náklady.

Je navržen tak, aby umožňoval snadnější použití a zvýšený výkon měření pro Vaše analýzy BTU (British thermal unit) / CV (Calorific Value) C6+. Jedná se o téměř jedinou variantu, která má schválení Českého metrologického institutu (ČMI).

Hlavní společnosti značky HUTIRA