Menu

Generálním dodavatelem je HUTIRA – BRNO ve spolupráci s HUTIRA green gas.

Zemní plyn, který má v České republice opravdu široké využití, nemusí pocházet pouze z podzemních ložisek v Rusku nebo na severu Evropy. Můžeme si ho vyrobit sami, a ještě k tomu ze surovin, které jsou mnohými považované za bezcenné odpady – ze statkových hnojiv, bioodpadů či kalů čistíren odpadních vod. Technologii na to máme, nyní je potřeba ji rozšířit všude tam, kde to dává smysl – na pomoc přichází EU se svými dotačními prostředky.

 Jedna z prvních instalací na výrobu biometanu a jeho vtláčení do plynárenské rozvodné sítě vznikne v Zemědělském družstvu chovatelů a pěstitelů Litomyšl. Bioplyn, který vzniká zpracováním kravského hnoje a zemědělských plodin byl doposud využíván ke kombinované výrobě elektrické energie a tepla (KVET). Nově bude ve speciální technologii upraven na kvalitu zemního plynu a dodán do plynové rozvodné sítě. Tím by měla být zajištěna větší efektivita využití energie v bioplynu.

„Značka HUTIRA se rozhodla postupně transformovat své podnikání k vetší udržitelnosti. Získání zakázky na kompletní dodávku technologie výroby biometanu Zemědělskému družstvu chovatelů a pěstitelů Litomyšl bereme jako potvrzení, že jsme se rozhodli správně. Investice do udržitelnosti je pro firmy velkou příležitostí, nikoliv hrozbou“ uvedla Monika Zitterbartová, výkonná ředitelka společnosti HUTIRA green gas.

Celá zakázka v hodnotě přesahující 50 mil. Kč se bude skládat z jednotky na úpravu bioplynu na kvalitu zemního plynu, jednotky na vtláčení biometanu a jeho transport těžebním plynovodem do VTL plynovodu a čerpací stanice na CNG. Předpokládá se, že za 10 let provozu by mělo být zpracováno 30 600 000 Nm3 vyprodukovaného bioplynu. Tedy zhruba 3 miliony kubíků bioplynu ročně, což znamená produkci 1,7 milionu kubíků biometanu ročně.

Projekt s názvem „Inovace bioplynové stanice Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl“ je spolufinancován z dotací z Evropské unie a Ministerstva průmyslu a obchodu z dotačního titulu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v rámci Výzvy Nízkouhlíkové technologie IV. Výzva – d) Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě.

Zdroj foto: INCIEN

HUTIRA