Menu

Obnovitelné zdroje (OZE) jsou součástí filozofie značky HUTIRA stejně jako ekologický přístup. Nepřestáváme proto sledovat trendy, které mohou přispět k cirkulární ekonomice a rozvoji OZE. Jsme nositeli a výrobci technologických řešení jak pro ekologické a energeticky úsporné hospodaření s vodou, tak pro alternativu zemního plynu, kde vyrábíme a dodáváme technologie pro výrobu biometanu. Prosazovat tyto nové směry a technologie však není vždy jednoduché a zde nám podporu poskytuje právě úzká spolupráce s Komorou OZE, jejímž jsme členem a která nyní oslavila 10 let od svého založení. Komoře do budoucna přejeme mnoho úspěchů v jejích aktivitách, které směřují především k rozvoji, urychlení a zjednodušení procesu realizace výstavby obnovitelných zdrojů energie.

 

Značka HUTIRA v souladu se svými zásadami usiluje o co největší soběstačnost a obnovitelnost. Budoucnost vidíme především ve využívání biometanu či vodíku. Našim stálým partnerem na tomto poli nám je Komora OZE. Ta již 10 let udržitelné využívání obnovitelných zdrojů podporuje a pro diskusi o tomto tématu poskytuje také prostor, vždy za účasti širokého spektra odborníků, a to jak na státní, tak evropské úrovni. Do dění v Komoře OZE se proto aktivně zapojujeme.

 

HUTIRA je unikátní ve svém přístupu. Jako jedni z prvních začali opravdu poctivě řešit udržitelnost svého podnikání, oceňuji také, že mají vlastní vývoj a vyrábějí produkty s vysokou přidanou hodnotou. Přemýšlejí o souvislostech a snaží se do svých technologií a výrobků implementovat inovativní řešení. Mezi prvními realizují projekty biometanu, reflektují nutnost hospodařit s vodou a věnují se technologiím na její úpravu a recyklaci. Reagují také na aktuálně potřeby trhu například rozvojem divize energetika, kde rozšiřují své portfolio o tepelná čerpadla, baterie, měniče a fotovoltaické panely. V takovýchto partnerech vidíme smysl naší spolupráce. Rádi podpoříme jejich aktivity, aby takovéto projekty mohly dostávat zelenou,“ říká Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

 

Oslav výročí 10 let od založení Komory OZE se 20. září účastnili lidé z energetiky, byznysu, ale i zástupci státní správy, parlamentu, či partnerských asociací a další. „S kolegy, kteří se věnují obnovitelné energetice, jsme probrali aktuální trendy v tomto sektoru a narazili jsme také na téma LEX OZE, jehož předložení u státní správy iniciovala právě Komora OZE. Hlavním cílem této novely energetického a stavebního zákona má být zrychlení a zjednodušení stavby obnovitelných zdrojů energie,“ nastiňuje výkonná ředitelka HUTIRA green gas Monika Zitterbartová, která patřila mezi pozvané hosty této významné události.

 

Komora OZE takto zastupuje sektor obnovitelné energetiky v jednáních se státní správou: aktivně se zapojuje do přípravy a úpravy legislativy i dotačních programů, které souvisí s využíváním obnovitelných zdrojů energie v Česku. Svým členům poskytuje podporu pro snadnější realizaci jejich záměrů a prosazování cílů.

Foto zdroj: https://www.komoraoze.cz