Menu

Kontejnerová řešení mají v českém průmyslu široké využití. Jsou do nich instalovány například regulační stanice tlaku plynu, úpravny vody či zařízení pro úpravy bioplynu na biometan. Proto s nimi často pracují také společnosti značky HUTIRA. Své využití však najdou i v jiných než průmyslových odvětvích. Jejich vzájemným smontováním může vzniknout například konstrukce kanceláře či obytného prostoru. To vše rychle a s až o třetinu nižšími náklady.

 

Ačkoliv máme ocelové kontejnery spojené spíše s mezinárodním transportem zboží lodní, vlakovou nebo kamionovou dopravou, jejich výhody se ukazují i v tuzemsku. Kontejnerová řešení jsou levnější, kompaktní a mobilní, technologie umístěné do kontejneru je tak možné nejen převézt, ale následně také instalovat do míst, kde by to za normálních okolností bylo velmi komplikované.

 

Společnost HUTIRA – BRNO proto kontejnery často využívá k umístění regulačních stanic tlaku plynu. „Dobrým příkladem je konstrukce jedné takové stanice, kterou jsme vyráběli pro zákazníka z Ghany. Zařízení jsme díky kontejneru mohli vyrobit, smontovat a vyzkoušet přímo v naší výrobní hale v Česku a garantovat tak jeho kvalitu. Poté už putovalo na místo určení, kde byla provedena jednoduchá instalace a propojení s tamním systémem,“ uvedl Tomáš Stone ze společnosti HUTIRA – BRNO. Dodává, že z ekonomického hlediska se jedná o výrazně efektivnější řešení s minimalizací stavebních i montážních prací v místě instalace.

 

Kontejnerová řešení slouží také k technologiím výroby biometanu z bioplynu

 

Variability kontejnerových řešení je možné využít i v rámci aktivit zaměřených na nové trendy v plynárenství. Typickým příkladem jsou zařízení pro úpravu bioplynu na biometan a jeho následné využití, například vtláčení biometanu do plynárenské sítě. Tyto technologie se uplatňují v bioplynových stanicích a čistírnách odpadních vod.

 

Do kontejneru se umístí technologie, která v první fázi dokáže vyčistit bioplyn na biometan v kvalitě zemního plynu. Ten je poté možné opět prostřednictvím zařízení v kontejneru vtlačit do plynárenské sítě nebo plnit do zásobníků na bio CNG a LNG. Řešení je přitom nejen kompaktní, ale zároveň je u něj dosahováno vysoké efektivity výroby biometanu.

 

Kontejnery pomohou v krizových situacích

 

Díky vysoké mobilitě kontejnerová řešení nachází uplatnění také v krizových situacích, kterými mohou být povodně či naopak lokální sucha. „Jde o poměrně jednoduchou a rychlou obnovu dodávek pitné vody z lokálních zdrojů. Mobilní úpravna vody umožňuje lehký převoz na místo určení a zároveň ji lze i při malých rozměrech individualizovat tak, aby odpovídala daným potřebám a plnila plnohodnotnou funkci jako v případě stacionární varianty,“ uvedl Petr Hajný, ředitel HUTIRA – VISION, která se výrobě úpraven vod věnuje.

 

Modulový kontejnerový systém může  být také rychlým řešením pro komerční prostory nebo bydlení

 

Kromě průmyslu využívá značka HUTIRA potenciál kontejnerů také stavebnictví. Ze 30 modulů složila například minulý rok administrativní zázemí pro společnost Rodenstock, sídlící v Klatovech. Za zhruba půl roku tak na místě vznikla komfortní administrativní budova s 16 kancelářemi, 4 velkými jednacími místnostmi a velkoplošnými kancelářemi, serverovnou, úklidovou místností, 7 sociálními zařízeními a 3 kuchyňkami. Stavba byla v tomto případě výrazně rychlejší, jelikož moduly vznikaly v areálu společnosti HUTIRA – BRNO a na místě proběhlo pouze jejich „složení“, napojení na energie a dodělání rozvodů. Tato modulová varianta je vhodná nejen pro kancelářské budovy, ale poslouží i pro klasické obytné stavby.

 

Jednou z velkých výhod některých zařízení zabudovaných do kontejnerů je také možnost jejich opětovného využití. „V minulosti jsme se podíleli na výrobě kontejnerových pivovarů. S určitým zjednodušením lze říci, že pokud víme, jak kontejnerová řešení koncipovat, lze do nich umístit téměř cokoliv. Kontejnery vyrobené pro pivovary však byly nakonec i kvůli nástupu pandemie koronaviru využity pro odběrová místa k testování na onemocnění covid-19,“ uzavírá Tomáš Stone.

Technický list – Kontejnerová řešení