Menu

Společnost HUTIRA – OMICE 22. července provedla další z řady odstřelů v kamenolomu na Jižní Moravě. Vytěžené kamenivo je určené pro zákazníky, mezi které se řadí jak velké stavební firmy, tak jednotlivci. Kamenivo je totiž vedle profesionálního využití, například do betonu, pro asfaltové směsi, pozemní komunikace, letištní a jiné dopravní plochy, vhodné také pro soukromé odběratele, kde je možné ho využít při stavbách rodinných domů nebo zahradních úpravách.

 

Přestože je pro nás odstřel běžnou denní prací, pro nezasvěcené může být zajímavou událostí. Jak takový odstřel vypadá se můžete podívat na videích.

https://www.youtube.com/watch?v=sLWAkFH5fs4

https://www.youtube.com/watch?v=sLWAkFH5fs4

 

Kromě kameniva a lomového kamene nabízí společnost HUTIRA – OMICE svým zákazníkům služby spojené s demolicí stavebních objektů, likvidaci sutí a odkopávek a jinou práci s těžkou technikou. Společnost se v Omicích věnuje také recyklaci a nabízí výkup a zpětný odprodej stavebních odpadů, zejména zeminy tř.1 a 2.