Menu

Aktualizovali jsme webové stránky společnosti HUTIRA – VISION. Nyní tak našim klientům nabízíme přehledné prostředí v designu a stylu HUTIRA. Nové stránky poskytují přehled našich služeb a produktů pro hospodaření s vodou. Ty jsme navíc obohatili o nabídku inovativních technologií pro průmyslové podniky. Nabízíme kompletní řešení. Zákazníkům pomáháme s recyklací odpadních vod a dosažení energetických úspor například využitím odpadního tepla vznikajícího v jejich provozech. Snažíme se o maximální integraci těchto řešení do funkčního celku.

Zájemci o sortiment a služby společnosti HUTIRA – VISION, která se zaměřuje na vodárenský sortiment a poradenství, najdou všechny potřebné informace na stránkách hutiravision.cz.

Nově jsme nabízené produkty obohatili také o divizi Průmysl – inovativní technologie. Pod touto hlavičkou najdou zákazníci technologie potřebné k hospodárnému nakládání s vodou a energií ve firmách.

Technologii čištění odpadních vod jim přitom naše společnost navrhne na míru. U technologie společnosti HUTIRA – VISION je navíc k části procesu recyklace možné využít energii z odpadního tepla. Vlajkovou lodí je v tomto případě systém využívající mžikového odpařování. Ten využívá odpadního tepla jako zdroje a umožňuje recyklovat silně zatížené odpadní vody a s využitím odpadního tepla z provozu zásadně snížit energetickou náročnost a dosáhnout množství recyklace až 90 %.

Zákazníkům z řad firem a průmyslových provozů nově nabízíme také zařízení na výrobu technologické vody, která se používá při výrobním procesu a často se stává i součástí výrobku.

Společnost HUTIRA – VISION se na komplexní řešení vodního hospodářství zaměřuje již mnoho let. Mezi ostatní produkty patří například úpravny vody. Díky těm společnost nabízí efektivní zdroj pitné vody jak pro lidi s vlastní studnou, tak pro obce, které nejsou napojeny na vodárenskou sít.