Menu

Středoškoláci se učí plynárenskému řemeslu na funkčním modelu regulační stanice od společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o.

Pro Střední školu řemesel ve Frýdku-Místku jsme vyrobili dvoustupňovou regulační stanici včetně filtrace a měření průtoku plynu. Byla sestavena tak, aby bylo možné simulovat uvádění regulátorů tlaku plynu do provozu, seřízení výstupních tlaků a vypínacích hodnot bezpečnostních rychlouzávěrů.

Společnost HUTIRA – BRNO se již řadu let aktivně zapojuje do vzdělávání a středoškolským studentům plynárenských oborů nabízí vzdělávací akce a exkurze ve svých výrobních prostorech v sídle společnosti v Popůvkách. Středoškoláky tak chceme povzbudit ve studiu v oblasti plynárenství a prohloubit jejich zájem o tento nepostradatelný obor.

Jednou ze škol, se kterými dlouhodobě spolupracujeme je Střední škola řemesel Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Pro tu jsme nyní na základě výběrového řízení vyrobili a dodali regulační stanici osazenou filtrací, předehřevem, dvěma stupni redukce tlaku a měřením množství protečeného plynu.

Žáci tak znalosti nabyté ve škole budou moci lépe aplikovat také v praxi. Zařízení jsme totiž sestavili tak, aby bylo možné simulovat vpuštění plynu do technologie regulační stanice, nastavení a seřízení parametrů regulátorů a bezpečnostních rychlouzávěrů a následně odstavení stanice a její odplynění.