Menu

Na konci května proběhlo deváté setkání Ladies Clubu, spolku pod Regionální hospodářskou komorou Brno. Podnikatelky a manažerky na terasu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pozvala ekonomka Danuše Nerudová. Na akci vyrazila také výkonná ředitelka HUTIRA green gas Monika Zitterbartová.

Společného setkání Ladies Clubu se na konci května účastnilo skoro 30 žen ze sféry byznysu. Na půdě Mendelovy univerzity diskutovaly společně s profesorkou Danuší Nerudovou o jejím působení v čele vedení univerzity či o jejích zkušenostech z Komise pro spravedlivé důchody. Tématem bylo i působení Danuše Nerudové v KoroNERV-20, expertní platformě, která lidem dávala prostor pro formulaci řešení pro rychlé překonání dopadů pandemie koronaviru a nemoci Covid-19 na českou společnost a její hospodářství.

Všechny zúčastněné debatovaly i o obecnějších tématech, například o postavení žen ve společnosti, o sladění povinností v rodině a zaměstnání nebo o aktuální ekonomické, energetické a válečné krizi. „Pokud se podíváme na statistiky, žen ve vedoucích funcích je stále méně než mužů. Podpora přitom může mít zásadní vliv na podnikatelský úspěch člověka. Proto oceňuji, že Regionální hospodářská komora Brno pravidelně pořádá setkání jen pro ženy. Můžeme si na něm vyměnit cenné rady i navázat nové kontakty,“ myslí si Monika Zitterbartová.

Pravidelná setkání Ladies Clubu pořádá Regionální hospodářská komora Brno od roku 2018. Jejich cílem je vzájemná podpora, motivace, inspirace a především spolupráce žen. V minulosti setkání proběhlo také ve společnosti HUTIRA – BRNO. Zaměstnankyně tehdy měly tu čest dámskému klubu představit nejen prostory sídla společnosti v Popůvkách, ale všechny dámy společně debatovaly nad tématy spojenými s filozofií společnosti – udržitelností a úctou k přírodě.

 

Foto zdroj: Regionální hospodářská komora Brno