Menu

Zástupci společnosti HUTRA – VISION se na konci května vydali do Srbska. Tamějším firmám a obcím jeli prezentovat technologie na úpravu vody. Ty totiž spolehlivě zajistí dodávky pitné vody při přírodních katastrofách, jakými jsou například povodně. Záplavy v posledních letech trápí nejen na Srbsko, ale také sousední Bosnu a Hercegovinu.

Na misi hasičské a protipovodňové technologie Srbsko 2022 se společnost HUTIRA – VISION vypravila pod hlavičkou Czech Trade. Agentura, která se stará o podporu českého exportu, tak poskytla českým firmám možnost prezentovat své produkty starostům srbských měst a obcí či zástupcům Ministerstva vnitra Srbské republiky.

Úpravny vody se pomáhají vypořádávat s přírodními katastrofami

Na balkánském poloostrově tak prezentovali své technologie také zástupci společnosti HUTIRA – VISION, jejichž mobilní úpravny vody – HUTIRA CCW  patří k nejvyspělejším na trhu. Mobilní úpravny poskytují výhodné řešení při živelních pohromách a přírodních katastrofách, kdy není k dispozici běžný zdroj. Mobilní řešení totiž podstatně zjednodušuje logistiku. Úpravnu lze zapojit jako přívěs za vozidlo a téměř okamžitě ji dopravit na libovolné místo, kde zvládne upravit surovou vodu, která je v tu chvíli k dispozici, na pitnou.

Podle agentury Czech Trade právě Srbsko čelí v posledních letech krizovým situacím, které jsou spojené s častým výskytem povodní. Tento stav je způsoben nejen zastaralým vybavením profesionálních hasičů, ale také zanedbaným stavem okolí říčních toků. Jedním z dalších cílů akce proto bylo mimo předat zkušenosti se zvládáním přírodních katastrof směrem od českých firem a obcí ke svým srbským kolegům.

Srbsko navíc nyní představuje zajímavý trh pro české firmy. Balkánská země totiž může čerpat zdroje z předvstupních fondů EU. Velký obnos těchto peněz přitom půjde na čističky a rozvody vody na Balkáně.