Menu

Minulý týden byla úspěšně zkolaudována první zemědělská odpadářská biometanová stanice v Česku. Tu jako generální dodavatelé realizovaly společnosti HUTIRA – BRNOHUTIRA green gas. Průběh celého projektu jsme nyní představili na konferenci Biomasa, bioplyn a energetika 2022, kterou od 8. do 9. listopadu pořádalo sdružení CZ BIOM, jejímž je HUTIRA green gas členem.

Jedním z největších projektů tohoto roku pro nás byla zcela jistě realizace biometanové stanice pro Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl. Jedná se o druhou biometanovou stanici v Česku a vůbec první, která bude „zelený plyn“ vyrábět z odpadů živočišné a rostlinné zemědělské výroby a následně ho vtláčet do stávající plynárenské sítě GasNet.

Průběh realizace a také technické řešení celého projektu jsme proto představili účastníkům konference Biomasa, bioplyn a energetika 2022, kterou pořádalo sdružení CZ BIOM. „Byli jsme rádi, že prezentace účastníky konference zaujala. Zúčastněným jsme představili reálný projekt, který se podařilo dotáhnout do konce a přispěje tak k energetické nezávislosti České republiky,“ říká výkonná ředitelka společnosti HUTIRA green gas Monika Zitterbartová, která projekt ZDCHP Litomyšl hostům odprezentovala.

To, jak byl pro nás tento projekt důležitý lze podtrhnout i tím, že se jeho realizace osobně účastnil majitel společnosti Ivo Hutira, který pod svým vedením dovedl projekt ke zdárnému konci. Při realizaci jsme také velmi ocenili vstřícný a proaktivní přístup zástupce investora ZDCHP Litomyšl pana ředitele Pechance.

 

První svého druhu v Česku

Biometanová stanice v Litomyšli je inovací dosavadní bioplynové stanice. Právě bioplynové stanice a čistírny odpadních vod jsou hlavními potenciálními zdroji pro výrobu biometanu v Česku. V Litomyšli se biometan bude vyrábět z bioplynu pocházejícího z odpadů živočišné a rostlinné zemědělské výroby. Za 10 let provozu by stanice měla zpracovat 30,6 milionu kubických metrů bioplynu, tedy zhruba 3 miliony kubíků bioplynu ročně, což znamená produkci 1,7 milionu kubíků biometanu ročně.

Kromě úpravy bioplynu na kvalitu zemního plynu pomocí jednotky up-gradingu s membránovou separací významného světového dodavatele technologie DMT Environmetal Technology, je součástí biometanové stanice také jednotka HUTIRA vtláčející získaný biometan do vysokotlakého plynovodu distribuční společnosti GasNet. Biometan tak bude možné využít i v několik kilometrů vzdálené CNG stanici pro osobní a nákladní automobily.

Biometanová stanice je již nyní ve zkušebním provozu, přestože příprava samotného projektu začala teprve v roce 2020. Předání investorovi, kterým je Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl, proběhne ještě v prosinci tohoto roku.

„Na konferenci jsme vedle tohoto úspěšného projektu představili také další projekty, které máme v plánu realizovat v roce 2023. Pevně proto doufáme, že systém podpory těchto projektů bude nastaven tak, aby umožnil jejich rozvoj.  Jsme totiž přesvědčení, že biometan je jedním z důležitých zdrojů energetického mixu ČR,“ uzavírá Zitterbartová.