Menu

Mezi jedny z předních výhod biometanu v dopravě patří jeho ekologičnost a dostupnost. BioCNG se totiž vyrábí z odpadů, které produkujeme doma a které jsou biologickým zdrojem. Výrobě a dodávce technologie na výrobu alternativního paliva se věnuje také značka HUTIRA. Ve využití biometanu v dopravě totiž v budoucnu vidíme velký potenciál. Tyto závěry potvrdili také účastníci Dne plynové mobility. Ti do budoucna kromě biometanu sází také na vodík.

 

Doprava je jediným z odvětví, kde se emise skleníkových plynů za poslední tři desetiletí zvýšily, a to o více než 33 %. Řešením, jak dojít k uhlíkové neutralitě, přitom mohou být zelené plyny, tedy vodík a biometan. „Větší podpora výroby biometanu a vodíku, může být jednou z cest, jak naplnit klimatické plány, ke kterým jsme se zavázali. Pro dosažení maximálního potenciálu plynové mobility je však nezbytná podpora státu,“ říká Radek Kundrata, ředitel společnosti HUTIRA – BRNO, který se účastnil akce Den plynové mobility. V Praze ho pořádal Český plynárenský svaz.

 

Pouze se zapojením vodíku a biometanu splní Česká republika svoje závazky ke snižování emisí v dopravě. Zelené plyny přitom mají podle Českého plynárenského svazu potenciál v mnoha dalších segmentech dopravy. Například v nákladní dopravě představuje LNG jedinou dostatečně výkonnou alternativu k naftě.

 

Výrobě a dodávce technologií na výrobu biometanu se pod záštitou značky HUTIRA věnují společnosti HUTIRA green gasHUTIRA – BRNO, které zajišťují projektování, inženýrské činnosti i výstavbu BioCNG čerpacích stanic. Příkladem takového projektu je realizace biometanové stanice v Litomyšli, která bude na našem území jedna z prvních. Potenciál využití biometanu je v Česku přitom ještě větší. V budoucnu by nemusel sloužit pouze jako pohon pro dopravní prostředky, ale také jako plnohodnotná a ekologická náhrada zemního plynu vhodná pro vtláčení do plynárenské sítě.

Foto zdroj: Den plynové mobility (cgoa.cz)