Menu

Nutnost ochrany životního prostředí a celé planety nebo směřování k obnovitelným zdrojům energie. Nejen to ukazuje autorská výstava profesora Miroslava Bárty Udržitelnost a civilizace, která je k vidění v piazzettě Janáčkova divadla v Brně. V polovině září ji navštívila marketingová ředitelka společností HUTIRA a výkonná ředitelka společnosti HUTIRA green gas Monika Zitterbartová. „Expozice přiměje člověka uvědomit si, jak důležité je se na udržitelnost podívat ze všech úhlů pohledu. Záleží na každém z nás, jak odpovědně k tomuto problému přistoupíme, protože řešení existují,“ uvedla po zhlédnutí expozice.

Problematiku nutnosti ochrany životního prostředí a planety řešíme dlouhodobě. Naše aktivity jsou postaveny na principech, které vedou k udržitelnosti a směřují k cirkulární ekonomice i udržitelným zdrojům. „I proto jsme členy několika organizací, které se zabývají ochranou klimatu, ať už je to iniciativa GO GREEN, jejíž založení v rámci RHK BRNO inicioval Ivo Hutira, nebo Institut cirkulární ekonomiky INCIEN či Komora OZE. To všechno jsou principy, kterým je potřeba se věnovat nejenom v rámci podnikání, ale i v běžném životě. řekla Zitterbartová.

Snažíme se směřovat naši budoucnost v podnikání k tomu, abychom byli opravdu udržitelní. Kromě toho, že se v běžném provozu zamýšlíme nad tím, abychom byli energeticky soběstační i úsporní v rámci běžných činností, přicházíme také  s projekty, které mají ekologický potenciál. „Jsou to například naše technologie na úpravu vody, které pomáhají v efektivním hospodaření s vodou. Další oblastí v tomto směru je plynárenství. Díky technologiím na výrobu biometanu tak přispíváme do energetického mixu dalším obnovitelným zdrojem energie,“ uvedla Zitterbartová. Hezkým příkladem může být ÚČOV Praha, kde naše technologie pomáhá měnit odpad na palivo pro vozy pražské MHD. Roční produkce bioplynu, na který autobusy jezdí, dokáže nahradit 1,3 milionu litrů běžného paliva.

Podobné principy se snaží lidem ukázat i výstava Udržitelnost a civilizace 2023, třetí autorská expozice profesora Miroslava Bárty, která je Brňanům volně přístupná až do 10. října 2023 v piazzettě Janáčkova divadla.

Z pohledu technologií experti považují jako jednu z cest například využití vodíku. Jedná se totiž o bezemisní látku, která není toxická a nemá žádný zápach, proto neznečišťuje planetu žádným způsobem. „I v této oblasti se již zabýváme několika projekty. Tohle je asi nejvíce inovativní směr, kterým se momentálně vydáváme. Vodík považujeme jako médium budoucnosti,“ uzavřela Zitterbartová.

 

 

Foto zdroj: Reportáž – Vernisáž výstavy Udržitelnost a civilizace 2023 – Magnus Regio