Menu

Významně ceněná je i naše dlouholetá pomoc a podpora v oblasti vzdělávání středoškolských studentů plynárenských oborů, pro které pořádáme vzdělávací akce a exkurze ve svých školicích a výrobních prostorách, čímž chceme prohloubit jejich zájem o tento nepostradatelný a navíc rychle se vyvíjející obor zejména v oblasti biometanu.

V lednu 2023 jsme představili na exkurzi v sídle naší společnosti v Popůvkách budoucnost plynárenství studentům nultého ročníku oboru Mechanik plynových zařízení Střední školy polytechnické v Kyjově, s níž dlouhodobě spolupracujeme. Tento zkrácený jednoroční obor totiž zmíněná škola připravovala s termínem otevření 1. ročníku v září letošního roku, tzn. pro školní rok 2023/2024.

V únoru se pak na kyjovské Střední škole polytechnické konal nábor absolventů pro obor Mechanik plynových zařízení, kterého se zúčastnilo asi 40 učňů a kromě zástupců naší společnosti HUTIRA s.r.o. byli účastni také zástupci společností GasNet, s.r.o., NET4GAS, s.r.o. a Montpetrol. Na této akci seznámili zástupci citovaných společností účastníky s pracovními činnostmi, které v průběhu školního roku na svých praxích absolvují. A tak se i stalo. Naše společnost hostila už v průběhu září-listopad letošního roku 3 studenty z této školy. Jejich praxe u nás obsahovala 133 pracovních hodin a během ní se seznámili s naší společností a se všemi činnostmi dle zadaného a předem odsouhlaseného plánu. Dle dohody budou v období březen-květen 2024 absolvovat praxi u nás další 4 studenti.

Jednou ze škol, se kterými dlouhodobě spolupracujeme je i Střední škola řemesel Frýdek-Místek. Pro ni jsme vyrobili a dodali funkční dvoustupňovou regulační stanici včetně filtrace a měření průtoku plynu. Byla sestavena tak, aby bylo možné simulovat uvádění regulátorů tlaku plynu do provozu, seřízení výstupních tlaků a vypínacích hodnot bezpečnostních rychlouzávěrů. Žáci tak znalosti nabyté ve škole mohou lépe aplikovat také v praxi.

V březnu, během Stavebního veletrhu, se konalo na brněnském výstavišti finále soutěže „Plynař roku 2023“. Tato soutěž je určena každoročně žákům středních škol a jejím cílem je ocenit nejtalentovanější žáky a přispět ke zviditelnění učňovského školství.  Organizátorem byla Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy a zástupci naší společnosti byli přitom. V odborné soutěžní porotě zasedal náš plynárenský specialista Tomáš Ševčík a svou přítomností soutěž podpořil i provozní ředitel společnosti, Ing. Hynek Faktor.

V dubnu  jsme pak v rámci exkurze přivítali v našem areálu studenty ze Střední školy řemesel, Frýdek-Místek. Na exkurzi k nám tentokrát zavítalo 25 studentů, kterým jsme umožnili nahlédnout do reálného chodu společnosti. Studenti měli možnost shlédnout celý areál, seznámili se s historií a portfoliem naší společnosti. Ve školicí místnosti pak mohli vidět ukázky plynárenských zařízení s regulační technikou nainstalovanou ve funkčních regulačních řadách.

Ze Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy, s níž také dlouhodobě spolupracujeme, jsme v červnu obdrželi poděkování od Mgr. Romana Komínka, zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování, o které bychom s Vámi rádi podělili, protože nás ujistilo v tom, že děláme dobrou věc:

 „Vážení partneři oboru mechanik plynových zařízení a školy jako takové,

 dovolte mi, abych Vám poděkoval za přízeň, podporu a spolupráci během školního roku až po vyvrcholení školního roku – a to akcí Pasování na tovaryše.

Vaše hodnotné dary přispěly k bohatosti akce a dodaly punc nad významem tohoto dne pro absolventy.

 Věřím, že naše spolupráce se bude dále rozvíjet, a že budeme v bližším kontaktu celoročně, protože bez vzájemné spolupráce nebudou žáci, potažmo pro vás posléze zaměstnanci.
 

Ještě jednou tedy velké poděkování a v září se to opět rozjíždí….“

Podpoře vzdělávání se naše společnost věnuje pravidelně. Ve školicím centru v Popůvkách vítáme nejen studenty středních odborných škol, ale také kolegy z oboru. Rádi uspořádáme vzdělávací exkurzi také pro vás. Stačí nám napsat na: marketing@hutira.cz.