Menu

Rostoucí trend zeleného plynárenství pro udržitelné Česko. Biometan byl středem pozornosti v Poslanecké sněmovně 

Nová energie pro české zemědělství – tak se jmenovala konference, kterou uskutečnil Svaz moderní energetiky ČR na půdě dolní komory Parlamentu. Jedním z hlavních témat akce byl přitom rozvoj bioplynu a biometanu v Česku. Jde tak jen o další potvrzení toho, že se právě biometan stává zásadním tématem tuzemské energetiky. Díky našim technologiím tak můžeme nejen podporovat udržitelnou transformaci v zemědělství a energetice, ale i nabízet průkopnická, efektivní a ekologicky šetrná řešení.

Role zemědělství ve snižování emisí skleníkových plynů a ochraně biodiverzity je nezastupitelná. Naše technologie pro biometan jsou navrženy tak, aby odpovídaly této rostoucí potřebě udržitelnosti. „Neustále pracujeme na rozvoji biometanových řešení, která transformují nejen způsob, jakým se v Česku vyrábí energie, ale také způsob, jakým o ní přemýšlíme,“ uvedla Monika Zitterbartová, výkonná ředitelka společnosti HUTIRA green gas a ředitelka marketingu značky HUTIRA.

Jsme správnou volbou pro velké projekty

V oboru jsme dlouhodobě spolehlivými partnery s mnohaletými zkušenostmi. Zatím nejzásadnějším milníkem byl projekt biometanové stanice v Litomyšli, kde naše firmy spadající pod značku HUTIRA patřily mezi hlavní dodavatele. O tomto projektu hovořil na konferenci Nová energie pro české zemědělství také ředitel Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl Jiří Pechanec. „Minulý rok jsme na jedné z našich bioplynových stanic uvedli do provozu výrobnu biometanu. Technologie je pečlivě odzkoušená a funguje velice dobře“ uvedl Pechanec.

V posledních měsících jsme se pak výrazně podíleli i na dalších zásadních projektech spojených s biometanem. Loni v létě jsme úspěšně dokončili  realizaci projektu ÚČOV Praha, kde jsem realizovali výstavbu  těžebního plynovodu, vyrobili a dodali vtláčecí a měřicí jednotku včetně propanizace. Realizace zakázky vyvrcholila v září, kdy na pražském Císařském ostrově vtlačili do distribuční sítě Pražské plynárenské první kubíky biometanu.

Další biometanový projekt, jehož součástí je vtláčecí a měřící jednotka HUTIRA byl koncem rou 2023 realizován  v Rakvicích. Pro další projekty např. v Jelšavě nebo Horní Suché jsme pak dodali komponenty pro měření kvality a regulaci plynu. Do konce kalendářního roku 2024 máme v plánu realizaci dalších zakázek, které pomohou snížit závislost Česka i Slovenska na dodávkách plynu ze zahraničí. Uvedení biometanových stanic do provozu se chystáme mimo společně s investorem  ve Vyškově a Krákořicích a  na Slovensku pak pracujeme na realizaci výroby jednotky pro vtláčení a měření kvality biometanu v Kamenici nad Cirochou.

Nový směr pro českou energetiku

I díky čím dál vyššímu počtu realizací biometanových stanic se českému zemědělství otevírají nové cesty k udržitelnému rozvoji. Svědčí o tom také chystaná novela zákona o zemědělském půdním fondu, a především aktivita českých zákonodárců na půdě Evropské komise, kteří podpořili rozvoj bioplynových stanic na našem území. V souvislosti s tím jsme připraveni využít příležitosti k posílení našeho vlivu v sektoru zelené a udržitelné energetiky.

„Věříme, že spolupráce s farmáři a posílení jejich energetické nezávislosti je klíčové pro budoucí udržitelnost českého zemědělství. Naše řešení jsou navržena tak, aby pomáhala snižovat závislost na fosilních palivech a zároveň zvyšovala konkurenceschopnost našich partnerů,“ řekla Zitterbartová.

Všechno tedy nasvědčuje tomu, že trend udržitelné energetiky jde na našem území neustále dopředu, ze strany státu přesto chybí výraznější podpora a především investice. „Biometan přináší řadu výhod pro energetiku, dopravu, zemědělství, průmysl i životní prostředí. Všechna dotčená ministerstva se musí spojit a společně zajistit rozvoj výroby a využívání biometanu. Nemůžeme si dovolit pokračovat v nevyužívání potenciálu, který biometan nabízí. Bylo by to nezodpovědné hazardování s naší budoucností,“ upozornil na půdě Poslanecké sněmovny Martin Schwarz, vedoucí sekce Biometan v CZ Biom, který byl zároveň moderátorem konference.

Podle Svazu moderní energetiky má Česko aktuálně 574 bioplynových stanic, z toho asi 400 zemědělských. Rozvoj bioplynu může přímo podpořit i posilování domácí produkce biometanu. Tato látka má podobné složení jako zemní plyn a do roku 2030 může nahradit až pětinu dodávek fosilních zdrojů energie. Česko plánuje do konce desetiletí produkovat 500 až 700 milionů metrů krychlových biometanu.