Menu

HUTIRA – PSV Ivančice má v popisu práce vše, co se týče plynárenství. Zajišťuje zemní a montážní práce, rekonstruuje i realizuje plynovodní sítě, a to i bezvýkopovou metodou. Vždy se jedná o pečlivě naplánované akce, které šetří čas i peníze investorů. Čas od času se však vyskytnou situace, kdy je potřeba jednat bezodkladně a řešit nenadále události.

Jedním takovým zásahem bylo zabezpečení plynovodu při sesuvu ulice Kopečná v Brně. V blízkosti staveniště bytového domu se zde v noci z 2. na 3. srpna propadla vozovka. Na místě byli kromě stavařů i hasiči a policie. Pracovníci HUTIRA – PSV Ivančice poskytli součinnost společnosti GasNet Služby při zabezpečení plynovodu.

Dlouhodobější a také náročnější zásah probíhal od 28.6. do 8.7. v jihomoravských obcích, kterými se prohnalo ničivé tornádo. „Naše firma se spolupodílela v součinnosti s provozovatelem plynovodní sítě společnosti GasNet Služby na odstraňování následků v Moravské Nové Vsi,“ vysvětlil Libor Šustr, provozní ředitel HUTIRA – PSV Ivančice.

„Práce se týkaly provádění výkopů a zpětných zásypů na plynovodech kvůli obnovení dodávky plynu do částí obce, kterých se tornádo nedotklo a současně odstavení těch částí obce, ve kterých hrozily rozsáhlé úniky plynu u poničených domů,“ nastínil okolnosti zásahu Šustr. Pracovníci HUTIRA – PSV Ivančice dále prováděli zemní práce při odpojování domů, které byly statikem určeny k demolici, od distribuční sítě. Vlastní odpojení zajišťovali specialisté plynárny. „Úkol, co nejdříve zprovoznit dodávku plynu do domácností, které tornádo nepoškodilo, a umožnit jejich běžné fungování, se nám podařilo splnit ve velmi krátké době,“ shrnul Libor Šustr.

HUTIRA
HUTIRA