Menu

Společně jsme probírali udržitelná řešení, nejnovější technologie a novinky na poli výroby biometanu a vodíku a jeho následného využití. Představili jsme také celé další portfolio v rámci plynárenství a vodního hospodářství.

 

Korejská delegace v čele s firmami Dong-A Fuelcell a S-Fuelcell, předními vývojovými a výrobními společnostmi vodíkových palivových článků, si 8. února během návštěvy naší společnosti v Popůvkách prohlédla celý areál včetně výrobních a skladových prostor. Prohlídku i prezentace našim významným hostům připravili Monika Zitterbartová, výkonná ředitelka společnosti HUTIRA green gas, a Radek Kundrata, prokurista společnosti HUTIRA.

 

Nejen plynárenství, ale také vodárenství a energetika byla témata, která jsme prezentovali a také diskutovali s korejskými kolegy. Velký zájem vzbudil především projekt biometanové stanice Litomyšl, který jsme v minulém roce úspěšně realizovali. „Biometan, stejně jako vodík, je důležitým zdrojem obnovitelné energie, kterému jsou nakloněny také evropské politiky. Plán RePowerEU si klade za cíl do roku 2030 produkovat 35 miliard kubických metrů biometanu a staví tak toto médium do jedné z hlavních rolí mezi alternativními zdroji energie. Evropská unie tak může jít příkladem,“ říká Monika Zitterbartová.

Do Popůvek zavítaly korejské vědní špičky

 

Konsorcium korejských firem do Česka zavítalo na pozvání Strojírenského zkušebního ústavu (SZÚ). Kromě korejských výrobců palivových článků se jednání účastnili například i odborníci z Korea Institute of Energy Resarch, Dongguk University či Kyungpook National University. „Nedílnou součástí všech doprovodných schůzek korejských firem bylo také jednání s českou firmou HUTIRA, kterou jsme pro naše korejské partnery zajistili prostřednictvím našeho dlouholetého partnera RHK Brno. Firma HUTIRA je dynamická společnost, která svými odbornými zkušenostmi může přispět k rozvoji udržitelných řešení nejen v plynárenství. Patří navíc k jednomu z našich významných klientů, u jehož výrobků posuzujeme shodu a provádíme jejich certifikaci dle evropské legislativy,“ říká Michal Dvořáček ze SZÚ.

 

Bylo nám potěšením přivítat u nás takovéto zajímavé partnery a věříme, že díky této události můžeme pomoci budoucí spolupráci mezi českými a korejskými společnostmi v oblasti plynu a vodíku. Rádi bychom touto cestou také poděkovali panu Michalu Dvořáčkovi ze SZÚ – zahraniční spolupráce, který byl iniciátorem tohoto setkání a také panu Chan Choi, zástupci korejského partnera SZU Korea, který byl také osobně přítomen a poskytl mimo jiné tlumočnické služby.