Menu

Své působení v oblasti obnovitelných zdrojů rozšiřuje značka HUTIRA také na Slovensku, HUTIRA Slovakia proto vstoupila do Slovenské bioplynové asociace. Omezovat fosilní zdroje energie a více využívat obnovitelné zdroje je celoevropským trendem. Mezi nejefektivnější možnosti patří právě biometan, který přináší nejvyšší úspory emisí skleníkových plynů ze všech biopaliv.

 

Na Slovensku je v současné chvíli v provozu přibližně 100 bioplynových stanic. Podle analýzy SPP – distribúcia, a.s má asi třetina z toho možnost připojit se na vysokotlak a přibližně stejný počet má potenciál připojení na středotlak.

 

Biometan je plyn budoucnosti. Na rozdíl od zeleného vodíku, jehož podmínkou pro zavedení jsou ještě další roky studií, obrovské investice do infrastruktury a technického vybavení, s biometanem můžeme pracovat už nyní. Jeho využití není podmíněné rozsáhlou úpravou distribuční sítě, ani koupí nových a specializovaných spotřebičů do domácnosti pro koncové uživatele,“ říká Vladimír Šošovička, předseda Slovenské Bioplynové Asociácie.

 

Pro Slovensko, jako pro zemi s druhou největší plynovou distribuční sítí v Evropské unii, je proto důležité s biometanem začít pracovat a maximalizovat jeho podíl v distribuční síti. „Transformace bioplynových stanic na biometanové na Slovensku teprve začíná. Nacházíme se v turbulentním období, ve kterém se provozovatelé bioplynových stanic rozhodují, zda začít pracovat s biometanem. Nechávají si proto vypracovat nabídky, do kterých se naše společnost aktivně zapojuje,“ vysvětluje Ivan Junga z HUTIRA Slovakia.

 

V současné chvíli je v zemi v provozu pouze jedna biometanová stanice v Jelšavě. Věřím, že tento velmi úspěšný pilotní projekt povzbudí více provozovatelů bioplynových stanic. Rozvoj biometanu ostatně podpořilo také ministerstvo hospodářství výzvou pro obnovu nebo transformaci bioplynových stanic na biometanové,“ dodává Šošovička, předseda SBA.

 

Současná geopolitická situace totiž ukázala, že není dobré spoléhat se na dovoz plynu převážně z jednoho zdroje, ale je potřebné dosáhnout určité úrovně energetické soběstačnosti. „Značka HUTIRA je aktivní v projektech biometanu v Česku a postupně rozšiřujeme své aktivity také na Slovensku, kde Hutira green gas společně s lokální společností HUTIRA Slovakia již pracuje i na tamních projektech. Věříme, že dokážeme zákazníkům na Slovensku dát patřičnou podporu a pomoci s rozvojem a realizací projektů na biometan,“ říká Monika Zitterbartová, výkonná ředitelka HUTIRA green gas.

 

HUTIRA Slovakia je zástupce značky HUTIRA na slovenském trhu. Společnost patří mezi největší dodavatele zařízení pro regulaci tlaku, filtraci a měření spotřeby plynu. Kromě toho se věnuje také vodárenství a vystupuje jako dodavatel malých vodoměrných šachet nebo celých vodoměrných sestav.

Zdroj foto: Slovenská Bioplynová Asociácia (sba-sk.sk)