Menu

HUTIRA se podílela na vývoji inovativní technologie chlazení termominerální vody. Pilotní chladicí jednotka byla navržena a testována ve skutečném lázeňském středisku v Karlových Varech déle než šest měsíců. 

Snižování nákladů na energii v Evropě je kvůli extrémnímu růstu cen náročnější než dříve. Využívání místních obnovitelných zdrojů energie je jedním ze způsobů, jak k tomuto úsilí přispět. V případě lázeňských lokalit existuje velký potenciál ve využití tepla, které v sobě nese minerální voda využívaná k léčebným koupelím. V některých lokalitách se pak jedná o termální minerální vodu, kterou je nutné zchladit na teplotu přijatelnou pro lidský organismus. Vzhledem k vysokému obsahu minerálních látek v této vodě však není takové zchlazení vody často jednoduché a může být velkým problémem pro běžné výměníky tepla z hlediska tvorby inkrustace a zanášení teplosměnných ploch.

HUTIRA společně s Ústavem procesního inženýrství pod Fakultou strojního inženýrství VUT Brno úspěšně spolupracovali na studii, jejímž cílem bylo identifikovat vhodnou technologii chlazení termominerální vody, která by byla dostačující z hlediska požadované chladící kapacity, byla rezistentní vůči zanášení celého systému a měla vysokou schopnost rekuperace tepla, která je využitelná v lázeňském provozu. V rámci studie byly testovány dvě technologie chlazení, jednak vakuová odparka využívající principu expanzního chlazení a jednak speciálně navržený deskový výměník, který měl být rezistentní vůči zanášení.

Pilotní chladicí jednotka kombinující obě výše zmíněné metody byla navržena a testována ve skutečném lázeňském středisku v Karlových Varech déle než šest měsíců. Obě vybrané technologie prokázaly schopnost chlazení termální minerální vody v dlouhodobém provozu a také možnost využití odpadního tepla pro ohřev teplé užitkové vody a vytápění budovy. Expanzní chlazení prokázalo velkou provozní robustnost a odolnost vůči inkrustaci, ale i v případě deskového tepelného výměníku bylo zanášení eliminováno na minimum. Díky těmto zkušenostem je HUTIRA schopna nabízet řešení, využívající nejenom tohoto typu odpadního tepla.

Více o projektu se můžete dočíst zde.