Menu

Každoroční setkání klíčových hráčů v oblasti plynárenství, pořádaném Českým plynárenským svazem, proběhlo v tomto roce za účasti více než 300 manažerů a odborníků. Konference se účastnili i přední zástupci naší společnosti – ředitel marketingu, obchodu a rozvoje Radek Kundrata; vedoucí sekce plyn Pavel Vitula; vedoucí úseku rozvoje a nových technologií a produktů Tomáš Stone a provozní ředitel Hynek Faktor. Plyn je jedním z nejdůležitějších odvětví v energetickém mixu a konference tak přilákala pozornost díky diskuzím o aktuálních tématech v tomto odvětví a také díky představení inovací a nových projektů.

 

Další témata, která vzbudila velký zájem, byla role vodíku v energetice a výzvy, které s sebou přináší a potenciál biometanu v České republice.

Podrobnější informace o konferenci se můžete dočíst zde.

 

Celá konference se stala platformou pro sdílení zkušeností, diskuzi o inovacích a výzvách v plynárenství a zároveň připomněla důležitou roli tohoto odvětví v kontextu energetické udržitelnosti. Díky takovým setkáním jako Podzimní plynárenská konference, má český plynárenský průmysl možnost se neustále vyvíjet a přizpůsobovat se aktuálním výzvám.

Zdroj foto: PPK 2023 (cgoa.cz)