Menu

Na brněnském výstavišti se na konci dubna uskutečnil třetí ročník Festivalu architektury. Hlavním tématem bylo snižování energetické náročnosti budov a úspory na jejich provoz. Při této příležitosti podepsalo dalších 19 firem Memorandum o dlouhodobé spolupráci na snížení emisí oxidu uhličitého. Značka HUTIRA se k udržitelnému rozvoji zavázala svým podpisem již v roce 2020.

Jak na úspornou novostavbu či rekonstrukci s dotací od státu, nebo kde uspořit provozní náklady? Právě na tyto otázky hledali odpověď účinkující třetího ročníku Festivalu architektury. O své zkušenosti s budováním odpovědného a hospodárného provozu se s účastníky podělila také značka HUTIRA. V panelové diskusi, kterou komentoval Vladimír Kořen, se její představitelé pobavili o budoucnosti plynárenství a nastávající situace v Česku z pohledu energetiky.

„Již dlouho se ve všech firmách pod značkou HUTIRA snažíme jít cestou udržitelného rozvoje. To mimo jiné dokazují naše projekty, jako je například stavba biometanové stanice v Litomyšli. Biometan je jedním z důležitých zdrojů budoucího energetického mixu. V Česku by mohl nahradit až 5 % současné spotřeby zemního plynu a firmy tak částečně zbavit závislosti na této komoditě dovážené především z Ruska,“ vysvětlila Monika Zitterbartová výkonná ředitelka společnosti HUTIRA green gas.

Dle odhadů CZ BIOM nové či upravené bioplynové a biometanové stanice nahradí až desetinu spotřeby zemního plynu. „REPower EU“ počítá s domácí udržitelnou výrobou biometanu v roce 2030 v objemu 35 mld. m3. Česká republika by se na splnění tohoto cíle mohla podílet cca 1,3 mld m3 biometanu.

Do živé debaty se zapojil také majitel a jednatel společností HUTIRA Ivo Hutira. Reagoval přitom na důležité dotazy ohledně toho, co bude Česká republika dělat, pokud by byla úplně odpojena od plynu či zda je na tuto situaci připravena. Podle pana Hutiry je přitom potřeba se od ruského plynu odpojit co nejdříve a získat tak na něm nezávislost. „Bude to bolet, ale je důležité nepolitikařit, neúředničit a velmi intenzivně na změně pracovat. Vzít na sebe jistou míru rizika a nebát se pilotních projektů. Vláda v čele s premiérem musí intenzivně jednat o dodávkách alternativních náhradních řešení a s vážností situace přehodnotit složení energetického mixu vzhledem k naplňování evropských a světových dohod ve smyslu omezování vlivů na znečišťování planety. Je třeba si uvědomit, že to není o tom úplně přestat využívat zemní plyn, ale zejména o tom, přimět nás, marnotratné lidské bytosti k cirkulárnímu pojetí bytí na planetě Zemi. Využívání obnovitelných zdrojů energie je jednou z priorit. Využívat zdrojů energie z odpadů, kterých denně vyprodukujeme miliony tun, je prioritou nejvyšší,“ řekl Hutira.

HUTIRA pomáhá připravovat Brno na budoucnost

Zastoupení na Festivalu architektury nechybělo ani ze strany společnosti HUTIRA – VISION, která se zabývá efektivním hospodařením s vodou. Ředitel společnosti Petr Hajný představil, jak mohou technologie HUTIRA – VISION přispět k úspornějšímu hospodaření s vodou a energiemi  nejen v rodinných domech, ale také firmách a tím přispět k výrazným finančním úsporám.

Součástí programu festivalu, který se konal na brněnském výstavišti, bylo již tradičně podepsání Memoranda o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny. K dlouhodobé spolupráci v oblasti snižování produkce emisí se nově přidalo 19 firem.

 Značka HUTIRA se k podpisu memoranda připojila již před dvěma roky. V roce 2021 dokonce společnost HUTIRA – BRNO získala certifikát odpovědné organizace a stala se zlatým partnerem projektu Připrav Brno, který se snaží, aby Brno bylo zelenější, ekologičtější a zdravější. Pro značku HUTIRA jsou totiž úcta k přírodě a společenská odpovědnost jedněmi ze stěžejních pilířů a promítají se do činností všech jejich firem.

Na záznam z festivalu architektury se můžete podívat zde.