Menu

HUTIRA – VISION dodala areálu Psychiatrické nemocnice Brno technologii na úpravu vody. Lidé tam tak budou moci začít konzumovat vodu ze studny, která bude zdravotně zcela nezávadná.

Surová voda, ať již povrchová či podzemí, obsahuje některé problematické prvky, které by lidem po vypití mohly způsobit zdravotní komplikace. Nejčastěji jsou takovými prvky železo a mangan. Jejich zvýšenou koncentraci naměřili odborníci také ve vodě ze studny v areálu Psychiatrické nemocnice Brno. „Jaké nežádoucí prvky může voda ve studni obsahovat, závisí také na její lokalitě. V brněnské Psychiatrické nemocnici však testy prokázaly pouze zvýšenou koncentraci železa a manganu. Jejich obsah většinou není způsoben či ovlivněn lidskou činností, ale spíše geologickou strukturou podloží,“ podotýká ředitel HUTIRA – VISION Petr Hajný.

K tomu, aby se voda ze studny brněnské nemocnice dala bez starostí pít, nově pomůže technologie pro úpravy vody HUTIRA – VISION. Přestože zvýšená koncentrace železa a manganu ve vodě není přímo života ohrožující, její odstranění z vody je žádoucí, protože tvoří usazeniny v domovních rozvodech, ve kterých potom mohou bujet nežádoucí bakterie. Zdravou koncentraci těchto dvou prvků udává vyhláška č. 252/2004 Sb.

„Technologie úpravy vody probíhá v několika krocích. Tento konkrétní systém jsme vybavili aeračním zařízením, které vodu nejdříve provzdušní. Díky filtrům jsou z vody následně odstraněny stopové prvky železa a manganu. Čerpaná voda v nemocničním areálu má navíc vysoký obsah vápníku, který zapříčiní to, že je voda příliš tvrdá. Proto jsme jako poslední část filtrace zapojili duplexní změkčovací filtry s obsahem změkčovacího katexu,“ popisuje celý proces úpravy vody Petr Hajný a dodává, že i pro tuto zakázku hledal se svými spolupracovníky nejlepší možné řešení.

Výskyt některých běžnějších problematických prvků či látek v surové vodě totiž neznamená, že by její úprava byla vždy jednodušší. Zatímco u některých prvků může být úprava poměrně snadná, u jiných naopak vyžaduje sofistikované postupy. Odborníci z HUTIRA-VISION tak vždy musí hledat nejlepší možná řešení pro daný případ.

V Psychiatrické nemocnici Brno je navíc celá technologie úpravy vody propojena jedním řídícím systémem s možností vzdálené správy. Umístěna je v budově vodárny, společně se dvěma akumulačními nádržemi, které uchovávají již upravenou vodu. Hladinové sondy hlídají její množství a ovládají spouštění celého systému.

HUTIRA – VISION má s úpravou vody více než 30 let zkušeností. Kromě dodávky technologie si proto společnost vzala na starost také zaškolení obsluhy a technickou asistenci v průběhu záruční doby 24 měsíců.