Menu

Značka HUTIRA na konferenci pořádané agenturou CzechTrade představila své portfolio výrobků a navázala spolupráci s představiteli jednotlivých agentur Organizací spojených národů (OSN). Například s Dětským fondem OSN UNICEF jednala o mobilních úpravnách vody od společnosti HUTIRA – VISION. Česká technologie by tak v brzké době mohla vyřešit problém s nedostatkem pitné vody na Ukrajině.

Na velvyslanectví České republiky ve Vídni se 26. a 27. dubna sjeli zástupci 145 společností z Česka, Slovenska a Maďarska společně s nákupčími z celkem 14 agentur OSN. Na akci, kterou organizovala rakouská kancelář CzechTrade společně s velvyslanectvími zmíněných zemí, probíhaly kromě schůzek také semináře, panelové diskuse a prezentace agentur OSN.

Značku HUTIRA na akci zastupoval manažer pro rozvoj a export Michal Vala. Ten se setkal například s představiteli organizací UNICEF, Organizací OSN pro průmyslový rozvoj UNIDO a Úřadem OSN pro projektové služby UNOPS a prezentoval jim produkty z portfolia skupiny HUTIRA. S Dětským fondem Organizace spojených národů UNICEF probíral mimo jiné i jejich poptávku po mobilních úpravnách vody WaterTrailer 1500, které by mohly poskytnout zdravotně nezávadnou vodu lidem na Ukrajině.

S pomocí na Ukrajině má Michal Vala zkušenosti, o které se s ostatními účastníky konference podělil v panelové diskusi. „Značka HUTIRA se do pomoci na Ukrajině aktivně zapojila. Sám jsem byl odpovědný za komunikaci a export materiální pomoci. Do země jsme vyslali plně naložený speciální kontejner pro zdravotnické účely a mobilní úpravnu vody. Právě na základě této akce si nás všimla také organizace UNICEF, se kterou jsme začali jednat o dodání dalších kusů mobilních úpraven vody,“ říká Vala.

Hlavní motivací pro organizaci celé akce byla podle CzechTrade motivace přiblížit tuzemským firmám nákupní procesy v OSN a tím podpořit jejich zapojení do tendrů. „Česká republika je až na 120. místě v objemu dodávek do OSN ze všech členských zemí. Země, které jsou v tomto žebříčku výrazně výše jako například Spojené království, Nizozemsko nebo Německo, pořádají tyto konference pravidelně alespoň jednou za dva roky. Chceme tedy touto pilotní akcí založit novou tradici a sourcing našim firmám také každé dva roky nabízet. Umožnit jim více se zapojit do nákupních procesů OSN. V roce 2020 agentury OSN nakoupily zboží a služby za více než 20 miliard dolarů. To je obrovský obchodní potenciál, a navíc spolehlivé partnerství, které firmy ocení zejména v nejistých dobách,“ přiblížil důvody konání akce Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.