Menu

Obnova Ukrajiny – to bylo hlavní téma našeho červencového setkání s představiteli ukrajinských komunit.  Patnáct zástupců místních samospráv, neziskového sektoru, univerzit a médií, přijelo na týdenní inspirační stáž na jižní Moravu, kterou pořádala Nadace Partnerství. V rámci této stáže se účastníci z Ukrajiny seznamují a inspirují v moravských firmách, institucích a nevládních organizacích s ekologickými projekty a technologiemi, které mohou přispět k obnově jejich země.

 

Jednou z inovativních firem, která může Ukrajinu připravit na udržitelnější a zelenější obnovu, byla i naše společnost. „Prezentaci jsme zaměřili především na společnost HUTIRA green gas, která se zaměřuje na technologii čištění bioplynu na ozeleněný „zemní plyn“- biometan a jeho následné využití. Toto je téma, které delegaci z Ukrajiny velmi zajímalo. V rámci prezentace jsme návštěvníkům představili i úpravny vody, které jsou bezesporu také velmi důležitým tématem pro Ukrajinu. Pro účely rozvoje spolupráce s Ukrajinou jsme již v roce 2012 založili pobočku ve Lvově, která s ohledem na současnou situaci bohužel není aktivní.“ dodává Monika Zitterbartová, výkonná ředitelka společnosti HUTIRA green gas. Návštěvníci taktéž přivítali možnost krátké exkurze po areálu sídla společnosti.

Mimo návštěvy u nás v Popůvkách proběhlo i setkání na půdě Jihomoravského kraje za účasti pana hejtmana Grolicha, kterého se za naši společnost účastnil prokurista a ředitel útvaru obchodu, marketingu a rozvoje, Radek Kundrata.

Na tomto setkání se řešily právě i konkrétní potřeby a nastavení spolupráce na prvních společných projektech. HUTIRA se na pomoci Ukrajině podílí od samého začátku vypuknutí války.

Zaměstnanci HUTIRA například pro Ukrajinu vyrobili speciální kontejner plný drogistických potřeb, který slouží na hraničním přechodu v Užhorodě jako ordinace. Do země jsme také poslali mobilní úpravnu vody, která řeší problém s nedostatkem pitné vody – díky technologii, která dokáže upravit vodu na kvalitu pitné vody.