Menu

HUTIRA je držitelem certifikátu pro výrobu regulátorů plynu s označením B NG. Díky tomu jsme tak mohli spustit produkci těchto dvoustupňových regulátorů určených pro rodinné domy. Doposud jsme v České republice tento výrobek na regulaci tlaku plynu pouze distribuovali, nyní se však stáváme jejich klíčovým výrobcem pro celý evropský trh. Kapacita výrobní linky je 50 tisíc kusů regulátorů za rok, pro naši značku HUTIRA se přitom jedná o zásadní milník v oblasti plynárenství.

 

Domovní regulátory tlaku plynu řady B NG, konkrétně modely B6 NG a B10 NG se díky naší společnosti HUTIRA nově vyrábí v České republice. Výrobní linka v sídle společnosti v Popůvkách byla spuštěna po obdržení certifikace Strojírenského zkušebního ústavu, tyto české regulátory plánujeme dodávat především na středoevropský trh. Za rok dokážeme vyrobit až 50 tisíc plynových regulátorů pro rodinné domy, z čehož 20 tisíc kusů plánujeme dodávat zákazníkům do Česka a Slovenska.

 

Proč je pro nás tento krok tak zásadní? V odvětví plynárenství působíme přes 30 let, ale doposud jsme tyto regulátory na českém trhu pouze distribuovali. „Regulátory řady B byly vyráběny nejdříve ve Francii a byly známé pod značkou Francel. Později, místo u nás velmi oblíbených domovních regulátorů Francel, přešel výrobce firma Emerson na jiné řešení, prodávané pod značkou Fisher B NG, přičemž naše společnost zajišťovala certifikaci pro Českou a Slovenskou republiku, dovoz, prodej a servis. Od letošního roku však tato zařízení vyrábíme, o což jsme dlouhá léta stáli. Nejpoužívanější domovní regulátory tlaku plynu jsou tedy nově ryze českým výrobkem, což není v odvětví plynárenství příliš běžné“ uvedl provozní ředitel společnosti HUTIRA Hynek Faktor.

 

Regulátory byly před spuštěním nové výrobní linky nejprve posouzeny odborníky ze Strojírenského zkušebního ústavu. „Vždy je pro nás radostí pomáhat našim zákazníkům v jejich cestě růstu, obzvlášť, když se jedná o českou společnost. Jsme moc rádi, že si nás firma HUTIRA opakovaně vybrala, abychom provedli posouzení shody s normou u jejich nových produktů. Věříme, že i námi vystavený certifikát pomůže výrobkům HUTIRA upevnit pozici na trhu,“ uvedl Petr Kuběna, vedoucí zkušebny mechanických zařízení SZÚ.

Samotné přesunutí výroby do České republiky je přitom poměrně ojedinělé. „Jdeme tímto krokem proti proudu. Zatímco ostatní přesouvají produkci do východní Evropy a Asie, my naopak stahujeme výrobu do České republiky,“ řekl Radek Kundrata, ředitel útvaru obchodu, marketingu a rozvoje společnosti HUTIRA. Důvodem pro tento krok bylo například nedávné uzavření hranic kvůli pandemii či pozdržení dodávek zboží a materiálu kvůli vyprošťování velké kontejnerové lodi v Suezském průplavu. Cílem bylo a je tedy zbavení se závislosti na zahraničních dodávkách.

 

Vlastní produkce přináší pro společnost HUTIRA i další výhodu, bude totiž moci pružněji reagovat na dynamický vývoj na tuzemském plynárenském trhu. Příkladem může být například přechod na vodík či směs vodíku se zemním plynem. Nástup těchto zdrojů energie lze totiž očekávat v nejbližších letech, regulátory jsou přitom právě na možnost distribuce vodíku již nyní připraveny. „I v současné nejisté době pro plynárenství máme za to, že tento obor má v Česku velkou budoucnost. Jednoznačně mu věříme, což potvrzuje i naše investice do výrobní linky,“ doplnil Radek Kundrata.

 

Regulátor B6 NG je běžným zařízením pro rodinný domek, umisťuje se zpravidla do skříňky na hranici pozemku společně s hlavním uzávěrem plynu (HUP) a plynoměrem. V Česku je tento regulátor s velkým náskokem jednoznačně nejpoužívanějším u tohoto typu staveb. Na tuzemském trhu se využívá od roku 2008, kdy nahradil typ Francel B6. První certifikaci získala dřívější společnost HUTIRA – BRNO v roce 1995 a postupně se stala lídrem v prodeji regulátorů řady B. Doposud bylo těchto zařízení v Česku nainstalovány stovky tisíc.

 

Na samotném začátku svého působení na českém trhu se tehdejší společnost HUTIRA – BRNO obrátila na odborníky ze Strojírenského zkušebního ústavu, s. p., aby jí pomohli se získáním certifikace. Ředitel Strojírenského zkušebního ústavu Tomáš Hruška ke spolupráci uvedl: „SZÚ bylo u začátků firmy HUTIRA – BRNO na českém trhu. Realizovat zkoušení a následné schválení takových tlakových regulátorů, pro které tehdy neexistovaly v ČR relevantní normy, bylo pro nás výzvou. Je nám velkou ctí, že můžeme této firmě nabízet naše služby i po skoro 30 letech spolupráce, a naplňovat tak naše motto: Hnacím motorem naší společnosti jsou zákazníci, jejich potřeby jsou impluzem pro vše, co děláme.”