Menu

Kvalitu a technickou úroveň naší společnosti HUTIRA – BRNO potvrdily dva nezávislé recertifikační audity. První z nich spadá do oblasti normy ISO 3834-2 pro Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Druhý certifikát potvrzuje shodu s požadavky stanovenými v TPG 923 01:2015 s upřesněním v certifikačním programu CP R2/V.

 

Ještě před koncem roku společnost HUTIRA – BRNO úspěšně prodloužila osvědčení pro práci v sektoru plynárenství. První certifikát nám udělila společnost QUALIFORM pro proces svařování při výrobě, montáži, rekonstrukci, opravě a údržbě zařízení pro snižování a zvyšování tlaku plynu, rozvodu plynu a zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv.

 

Organizace pro výkon společných činností v plynárenství České republiky zase udělila společnosti HUTIRA – BRNO certifikaci na výrobu, montáž, rekonstrukci, opravy, údržbu a uvádění nových regulačních stanic plynu do provozu.

 

Všechny naše certifikáty a osvědčení dokazují, že v HUTIRA – BRNO vždy zabezpečujeme kvalitu svých služeb a produktů dodržováním mezinárodně standardizovaných postupů.