Menu

Společnosti značky HUTIRA jsou od roku 2021 partnerem Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN). Snažíme se o zavedení tématu udržitelnosti do každodenního života občanů, firem a institucí. Kromě našich hlavních oborů plynárenství, vodárenství a průmyslu se přitom snažíme zabývat i dalšími oblastmi, které se dotýkají právě cirkulární ekonomiky a každodenního života. V rámci posledního online meetingu HotSpotTalks, kterého jsme se účastnili, byla hlavním tématem připravovaná legislativa EU, tentokrát zaměřena především na recyklaci a druhotné využívání běžného spotřebního zboží.

Udržitelnost a cirkulární ekonomika jsou jednoznačnou součástí filozofie značky HUTIRA. Proto jsem se také v květnu aktivně účastnili on-line meetingu HOTSPOT talks pod vedením INCIEN na téma Udržitelná výrobková politika. Setkání představilo novinky v prvním legislativním balíčku Evropské unie, který byl sestaven v březnu. Všechny změny jsou zaměřeny na cirkulární ekonomiku. První český meeting ze série Hotspot talks moderovala Soňa Klepek, úvodem vystoupil Benjamin Hague, vedoucí výzkumu INCIEN, který posluchače seznámil s cirkulárním legislativním balíčkem EU.

Na připravované změny v oblasti textilu upozornil Štěpán Vashkevich, který v INCIEN působí jako školitel a konzultant. Hlavními změnami jsou především požadavky jako digitální pas výrobků nebo opatření týkající se zákazu likvidace neprodaného textilu. V roce 2022 se bude řešit neúmyslné uvolňování mikroplastů z textilních výrobků. V následujícím roce 2023 bude značně omezen vývoz textilního odpadu a v roce 2024 bude řešeno stanovení environmentální stopy spolu s ekoznačkou EU, to znamená, že výrobci budou muset poskytnout environmentální informace o životním cyklu svých výrobků.

O udržitelnost však neusiluje pouze Evropská unie ale také její jednotlivé členské státy. Například Francie už nyní formuje celkový systémový přechod k oběhovému hospodářství, v roce 2020 přitom přijala i komplexní zákon proti plýtvání. Zákon má za cíl například do roku 2040 postupně vyřadit plastové obaly na jedno použití. „Francie je navíc také první zemí, která zakázala ničení neprodaných nepotravinářských produktů. Namísto odvážení na skládky či spalování tak budou společnosti muset neprodané zboží znovu použít, darovat nebo recyklovat,“ doplňuje Iva Mrázová, která se za značku HUTIRA semináře zúčastnila.

V budoucnu bude potřeba méně nabíječek

Evropská unie chce mimo jiné v rámci svého cirkulárního balíčku v budoucnu sjednotit nabíječky na mobilní telefony. Praktickým dopadem by tak bylo, že například telefony značky iPhone by se na evropský trh mohly dovážet pouze s připojením USB-C. Veškerá elektronika by měla na nový nabíjecí standard přejít do podzimu 2024.

I toto bylo jedním z hlavních témat pobíraných v rámci květnového diskuzního setkání, které navazuje na koncept EU Circular Talks. Jejich cílem je propojovat firmy a diskutovat o cirkulárních tématech. To vše formou workshopů, webinářů nebo rozhovorů s významnými příznivci a odborníky na cirkulární ekonomiku. „Jsem moc ráda, že jsem se za značku HUTIRA mohla akce účastnit a už nyní se těším na další. Pro firemní politiku je udržitelnost velmi důležitá. Proto jsme se již v dubnu stali součástí Českého cirkulárního hotspotu, který propojuje experty, firmy a obce a postupně Česko připravuje na všechny výzvy v oblasti cirkulární ekonomiky, které nás čekají “ uzavírá Iva Mrázová.

 

Foto zdroj:

Internetové stránky strategie pro udržitelné textilní výrobky 

Plastové Šálky Odpadky Jednorázové – Fotografie zdarma na Pixabay

ECOS – Ecodesign and Energy Labelling Working Plan 2022-2024 – new products, a boost to ecodesign efforts… and the foundation for an EU repair index