Menu

Alternativy zemního plynu či jeho budoucnost v Evropě. To byly jedny z hlavních otázek, jimž se věnovalo sympozium s názvem Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy, které pořádal Český plynárenský svaz 7. a 8. června v Praze. Podle účastníků je přitom tuzemská distribuční soustava na biometan a příměs vodíku připravena již nyní. Kromě technologií však bude v následujících letech důležité také vzdělávání plynařů.

Klíčovými tématy červnového setkání v hotelu Pyramida bylo zejména plynárenství v kontextu probíhajícího konfliktu na Ukrajině, ale také evropský plán REPowerEU. Jeho cílem je snížit závislost na dodávkách ruského plynu, diverzifikovat zdroje, uspořit energii i akcelerovat přechod k obnovitelným zdrojům. Takový plán s sebou ponese také nutné změny týkající se stávající plynárenské infrastruktury.

Jednou z klíčových náhrad za zemní plyn je podle Evropské unie biometan. Do roku 2030 by ho EU chtěla vyrábět až 35 miliard metrů krychlových ročně. „Klíčová je však intenzivní spolupráce se státní správou. V Česku bohužel zatím neexistují efektivní formy finanční podpory pro výrobce biometanu, ani nejsou plně vyřešeny technické bariéry pro připojení do plynárenské sítě,“ říká marketingový ředitel HUTIRA – BRNO, Tomáš Stone, který se sympozia účastnil.

Podle společnosti GasNet, provozovatele největší plynárenské distribuční soustavy v České republice, je však jejich síť již nyní technicky připravená na příměs 20 procent vodíku. V případě biometanu je pak již vše plně připraveno. Společnost má aktuálně v Česku podepsáno 10 smluv o připojení biometanových stanic. Jednou z nich je například biometanová stanice v Litomyšli, kde jako generální dodavatelé působí společnosti HUTIRA – BRNOHUTIRA green gas.

Plyn se bude využívat i v budoucnu

Podle účastníků sympozia však plyn však bude hrát v tuzemském energetickém mixu i do budoucna významnou roli. „I to je důvod, proto se značka HUTIRA zaměřuje na podporu plynárenského vzdělávání. Potřebujeme plynaře, kteří jsou schopni reagovat na nové výzvy,“ dodává Stone.

Společnost HUTIRA – BRNO, která v oblasti plynárenství sbírá zkušenosti již 20 let, se proto dlouhodobě věnuje také školení studentů, firemních zaměstnanců či techniků různých zaměření. Nedávno společně s Českým plynárenským svazem navázala spolupráci se Střední školou polytechnickou v Kyjově, na které se bude od roku 2023/2024 otevírat nový obor Mechanik plynových zařízení. „Současné studijní obory, které v Česku existují, zdaleka nestačí k pokrytí poptávky na pracovním trhu. Proto jsme vznik nového oboru podpořili a se školou v Kyjově navíc navázali dlouhodobější spolupráci. Jejím studentům budeme nabízet odborné praxe, na kterých budou moci sbírat zkušenosti a připravovat se na změny, které náš obor čekají,“ uzavírá Stone.

 

Foto zdroj: ČPS