Menu

Regionální hospodářská komora Brno sestavila žebříček deseti nejúspěšnějších malých a středních podniků z Jihomoravského kraje. Slavnostní vyhlášení prvního ročníku soutěže SMEs4FUTURE proběhlo 30. listopadu v Brně, v divadle Reduta, a my jsme velice potěšeni umístěním v první pětce.

Soutěž navazuje na dřívější tradiční soutěž TOP MSP, kdy Regionální hospodářská komora Brno taktéž hodnotila ekonomickou stabilitu malých a středních firem v rámci Jihomoravského kraje. SMEs4FUTURE oproti ní hodnotí více aspektů podnikání, které ovlivňují konkurenceschopnost a také budoucí vývoj společností.

Cílem soutěže SMEs4FUTURE, která je realizována za finanční podpory Jihomoravského kraje, bylo zjistit připravenost regionálních firem na budoucí vývoj trhu. Soutěž se skládala z několika fází. Po dubnovém vyhlášení se do SMEs4FUTURE mohly přihlásit podniky splňující základní nominační podmínky.

Nominováno bylo 210 firem. Do finále pak postoupilo 10 jen těch opravdu nejlepších podniků, které byly hodnoceny ve čtyřech oblastech – ekonomické řízení a kondice podniku, míra digitalizace, úroveň informační a kybernetické bezpečnosti a ekologické udržitelnosti. Po sečtení bodů ze všech těchto okruhů pak sestavila Regionální hospodářská komora žebříček 10 nejúspěšnějších jihomoravských firem a HUTIRA obsadila krásné 4. místo.

Foto zdroj: www.rhkbrno.cz