Menu

 

Skupina HUTIRA se stala součástí cirkulárního hotspotu, který odstartoval 12. dubna prvním společným setkáním všech členů. Projekt, za kterým stojí iniciativa INCIEN, má ambice propojovat experty, firmy a obce a postupně Česko připravit na všechny výzvy v oblasti cirkulární ekonomiky.

 

Skupina HUTIRA s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN) spolupracuje již od roku 2021, letos se rozhodla spolupráci ještě více prohloubit. Společnosti naší skupiny se zapojily do cirkulárního hotspotu, za kterým stojí právě INCIEN. „Společně tak chceme posazovat principy cirkulární ekonomiky, která je šetrná ke zdrojům a produkuje méně odpadů“ .

Podle Petra Novotného, manažera programu Cirkulární bioekonomika INCIEN, institut v posledních několika letech čím dál silněji vnímal absenci platformy, na které by se scházely firmy, instituce i nadšení jednotlivci a vzájemně sdíleli, konzultovali a posouvali dopředu témata z oblasti cirkulární ekonomiky. „Rozhodli jsme se proto takovou platformu v České republice vytvořit. Myšlenka cirkulárních hotspotů není nová, v Evropě fungují ve více zemích. Nejdále v zavádění cirkulární ekonomiky do praxe je Holandsko, a jsem proto velmi rád, že do Česka přijel vznik našeho hotspotu osobně podpořit i ředitel Holandského cirkulárního hotspotu (HCH) Freek van Eijk. V Praze jsme společně s ním podepsali memorandum o spolupráci,“ říká Petr Novotný manažer programu Cirkulární bioekonomika INCIEN.

„Nizozemsko je globálním lídrem v přemýšlení o cirkularitě. Pro přechod na cirkulární ekonomiku v České republice jsou znalosti a zkušenosti z HCH neocenitelné. Budou hrát klíčovou roli v nadcházejícím období, kdy bude muset Česko čelit výzvám, které souvisí s problematikou nedostatku materiálů v klíčových výrobních sektorech, jako je například stavebnictví,“ doplňuje Soňa Klepek Jonášová v tiskové zprávě společnosti INCIEN.

Český cirkulární hotspot vstupuje do prvního roku s více jak třiceti členskými společnostmi, mezi které se zařadila také skupina HUTIRA. Naše společnosti se tak budou nejen účastnit společných debat, exkurzí a eventů, ale také přispívat do diskusí svými zkušenostmi a skrze pracovní skupiny hledat vzájemné řešení.

„Respekt k prostředí, ve kterém žijeme, je klíčem k budoucnosti. Nejen jednotlivci, ale také každá firma se může začít chovat více ohleduplně a začít pohlížet na odpad jako ne na něco bezcenného, ale jako na zdroj. Například něco tak zdánlivě bezcenného jako zbytky z přípravy jídel, prošlé potraviny, ale také hnůj se dají využít k tvorbě biometanu. Ten má do budoucna potenciál nahradit až 5 procent současné spotřeby zemního plynu v Česku, čímž přispěje k naší větší soběstačnosti,“ vysvětluje Monika Zitterbartová, výkonná ředitelka společnosti HUTIRA green gas a ředitelka marketingu značky HUTIRA .