Menu

Kromě úpraven vody a malých vodoměrných šachet přinášíme i komplexní řešení pro dešťovou, šedou i odpadní vodu. Retenční nádrže, čistírny odpadních vod, zasakovací panely, zavlažovací systémy a další sortiment , který vám pomůže vyřešit ekonomické a ekologické nakládání s vodou, která je dnes již téměř vzácnou surovinou. Přinášíme řešení jak pro obce, tak zemědělce, rodinné či bytové domy, průmyslové podniky, školy, sportovní areály a další. Na některá řešení se vztahují možnosti uplatnění dotací, se kterými vám můžeme rovněž poradit.

Potřebujete nalézt řešení co s dešťovou, šedou či odpadní vodou? Neváhejte se na nás obrátit!

Kontakt na obchod@hutira.cz  nebo info@hutiravision.com