Menu

Přednášeli jsme na odborné konferenci Obnova vodohospodářské infrastruktury

V brněnském Hotelu Myslivna proběhl v září pátý ročník konference Obnova vodohospodářské infrastruktury. Konference se koncepčně zabývala problematikou sanace vodohospodářských objektů a trubních systémů, metodami plánování oprav a rekonstrukcí, moderními postupy zajišťování stavu sítí, vytvářením finančních zdrojů a právními aspekty obnovy infrastruktury. Konference byla dále zaměřena na stávající a připravovanou legislativu pro vodní hospodářství, řešení problematiky zásobování vodou, symbiózu zelené a technické infrastruktury ve městech, aktuálně vydané normy k šedým vodám a problematiku zajišťování polutantů a virů v odpadních vodách.

Na konferenci vystoupil mezi dalšími odborníky také náš výkonný ředitel Petr Hajný, s přednáškou představující řešení pro menší obce. Zejména ty, které nejsou připojeny na centrální vodárenskou soustavu a řeší nedostatek nebo nedostatečnou kvalitou pitné vody. Mimo jiné prezentoval i možnosti pomoci při obnově nebo intenzifikaci stávajících vodárenských technologií. Společnost HUTIRA – VISION také nabízí pronájem mobilních úpraven Crystal Clear Water, které lze při rekonstrukci stávajících úpraven vody využít jako plnohodnotnou úpravnu bez nutnosti přerušení dodávky pitné vody pro obyvatele. Technologie pro úpravu vody je umístěna v mobilním kontejneru, který přivezeme, připojíme a proškolíme obsluhu.

Dále představil naše řešení při zhoršení kvality vstupní vody, při úbytku nebo úplně ztrátě zdrojové vody nebo při nemožnosti připojení se na páteřní distribuční síť.

V závěru přednášky představil rovněž referenční projekty, kterými jsme pomohli řadě obcí zajistit svým obyvatelům dostatek kvalitní pitné vody. Obce mohou pro financování našich projektů využívat dotačních programů. Společnost HUTIRA – VISION nabízí komplexní služby, o kterých se více dozvíte na našem webu www.hutiravison.com.

Závěrem bychom chtěli ještě upozornit, že pro ty z Vás, kteří jste se z jakéhokoliv důvodu nemohli konference zúčastnit, byl pořízen záznam naší přednášky. V současné době řešíme s pořadatelem akce možnost jeho zveřejnění, abyste si i vy, kteří máte zájem, mohli přednášku poslechnout. Budeme vás informovat. Provoz naší společnosti zůstává i v této době různých omezení nepřerušen, proto se s důvěrou obracejte se svými požadavky přímo na nás: info@hutiravision.com.