Menu

Existuje řada situací, které mohou odříznout lidi od dodávek pitné vody. Při obdobích sucha, během havárií vodárenských sítí, přírodních katastrof či válečných konfliktů tak nacházejí využití mobilní úpravny vody společnosti HUTIRA – VISION. Ty dokáží připravit pitnou vodu z alternativních zdrojů vody, jsou navíc ekologičtějším řešením oproti klasické balené vodě. V neposlední řadě zároveň zjednodušují logistiku dodávek pitné vody.

 

Mobilní úpravny vody jsou v Česku nejčastěji využívány během odstávek velkých stacionárních stanic na úpravu vody, které jsou i vzhledem k jejich počtu v Česku poměrně časté. „Provozovatelé vodárenských zařízení, případně obce a města musí v těchto situacích řešit velmi palčivý problém, jak v těchto situacích zajistit plynulé dodávky pitné vody spotřebitelům. Pronájem či využití mobilní úpravny vody je tak velmi elegantním a efektivním řešením. Zároveň ji mají k dispozici pro případné krizové situace,“ vysvětluje ředitel HUTIRA – VISION Petr Hajný.

 

K těm se řadí například sucho, které každý rok postihuje i české obce. Podle dat projektu Intersucho dokonce extrémní sucho panuje na 20 procentech rozlohy Česka. Proto má k dispozici kontejnerové varianty úpraven vody i Správa státních hmotných rezerv. „V případě sucha se využití úpravny vody odvíjí i od toho, zda je obec v dosahu dostatečně vydatného zdroje, který může upravovat. Ať už se jedná o vrty, studny, řeky, přehrady či rybníky, kde je možné si v případě nouze pomoci se zásobováním,“ doplnil Petr Hajný.

 

Úpravny vody upravují vodu přímo z povrchových zdrojů, stačí je tak pouze přistavit například k řece. Obce či firmy přitom mohou využít mobilní úpravny vody v provedení kontejneru nebo na přívěsu osobního vozu. Přeprava a instalace kontejneru je sice o něco složitější, ale zvládne upravit mnohem větší objem vody.

 

Mobilní úpravna vody nachází využití například během přírodních katastrof, jakými jsou povodně, ale její využití je možné najít také u armády. Ozbrojené složky mobilní úpravnu využijí například při cvičeních, která v řadě případů probíhají v terénu se složitým přístupem k pitné vodě. Podobně to platí i pro místa s reálným konfliktem, jako je probíhající válka na Ukrajině.

 

Právě na těchto místech nyní pomáhají mobilní úpravny od společnosti HUTIRA – VISION zajišťovat tamějším obyvatelům přístup k pitné vodě, který je z důvodu zničené infrastruktury v současné chvíli komplikovaný.