Menu

Globální oteplování je velkým ekologickým tématem, které v čase bohužel neztrácí na své aktuálnosti, spíše naopak. Nadměrné emise oxidu uhličitého jsou hlavní příčinou toho, proč se naše planeta neustále ohřívá. Změny klimatu se nevyhýbají žádnému světadílu, státu a ani městu. Ani Brnu ne. Proto zde vznikla iniciativa, která si klade za cíl snížit emise CO2 o 40 % do roku 2030. Přispět může každý z nás jako jednotlivec, ale i celé firmy. Právě firmy k oteplování planety přispívají velkou měrou – vyprodukují 33 % z celkového objemu oxidu uhličitého v ovzduší.

10 kroků pro Brno – co mohou udělat firmy?

Snížit energetickou náročnost budov, využívat energie z obnovitelných zdrojů, šetřit vodou a podporovat její zadržování na svých pozemcích, vysazovat a chránit zeleň, využívat šetrné způsoby dopravy a ke všem těmto činnostem motivovat své zaměstnance.

Ve společnostech HUTIRA se snažíme naplňovat všech 10 bodů, ke kterým jsme se zavázali v projektu Připrav Brno, ale i v naší vlastní firemní vizi.

Snažíme se tak jít příkladem i dalším společnostem z našeho regionu, v článku na webu Připrav Brno se dočtete, co konkrétně podnikáme v oblasti ochrany přírody a snižování emisí CO2.

I malou změnou dosavadních návyků, kterou učiní každý z nás, můžeme v celkovém součtu přispět velkou měrou. Město Brno už se k odpovědnému chování zavázalo. My, společnost HUTIRA, také. Přijmete výzvu i vy? Každý krok se počítá.