Menu

Vrt jsme osadili čerpadlem, které spíná pomocí softstartu z důvodu zamezení talkových rázů a snížení možnosti vnášení sedimentu do vrtu nárazovým čerpáním. Poté následuje dezinfekce UV-zářením, jehož princip spočívá ve vnosu vysokofrekvenční energie do vody, čímž působí destruktivně na DNA buněk patogenních organismů. Dalším stupněm předúpravy vody je odstranění hrubých nečistot pomocí filtrů, které odstraní z vody pevné nečistoty, zákal, železo, těžké kovy a toxiny, dokáže pohlcovat radioaktivitu, odbourává zachycený amoniakální dusík (amonium, dusitany, dusičnany), odstraňuje železitost vody a těžké kovy, odstraňuje chlór z vody, změkčuje a neutralizuje pH.

K odstranění plynných částí – metanu jsme zkonstruovali provzdušňovací věž, která slouží k odvětrání nežádoucích látek, okysličení vody, odstraňování oxidu uhličitého („odkyselení vody“), odstraňování radonu, sulfanu (sirovodíku), methanu a těkavých organických látek se surové vody.

Technologii jsme dle parametrů vstupní vody navrhli, vyrobili a nainstalovali u zákazníka. Proškolili jsme obsluhu úpravny, dodali technickou dokumentaci a manuál. Samozřejmostí je i non-stop havarijní služba, záruční a pozáruční servis.

Řešíte problémy s kvalitou vstupní vody? Obsahuje vaše voda nadlimitní množství nežádoucích látek? Úpravny společnosti HUTIRA – VISION odstraní mikropolutanty, mikroplasty, organické látky, zákal, mikroorganismy, bakterie, viry, tvrdost vody, dusičnany, pesticidy, těžké kovy, upraví barvu, chuť, pachy i pH.

Neváhejte se na nás obrátit (info@hutiravision.com) – na základě rozborů vám navrhneme vhodnou technologii. Provádíme i poloprovozní zkoušky s naší mobilní úpravnou.