Menu

Naši kolegové z  HUTIRA – VISION byli osloveni  mladou rodinou z obce Štípa, která jako zdroj pitné vody využívá svoji studnu, vyhloubenou na zahradě.  Rozborem vody zjistili, že voda obsahuje nadlimitní koncentrace železa, manganu a mikrobiologických ukazatelů a nesplňuje tedy požadavky na kvalitu vstupní vody stanovenou vyhláškou č. 252/2004 Sb.

Společnost HUTIRA – VISION na základě rozborů vody upravila svoji kompaktní úpravnu WaterCat 500 umístěnou na rámu, kterou vybavila automatickým řízením a vzdálenou správou.  Lze tedy on-line sledovat výkon úpravny a případné hlášení havarijního stavu.

Úprava vody probíhá tak, že přes automatickou tlakovou stanici je surová voda čerpána přes předfiltr hrubých nečistot, který z vody odstraňuje největší a nejhrubší nečistoty. Voda pokračuje na tlakový filtr s náplní pyrolox, kde dochází k odstranění železa, manganu a jemných mechanických nečistot, dále prochází přes tlakový filtr s granulovaným uhlím, kde dochází k odstranění pesticidů, těkavých látek, a především ke zlepšení chuti vody. Poslední úpravou vody je dočištění na ultrafiltrační membráně, která odstraní zbytky biologického znečištění. Voda je poté hygienicky zabezpečena pro distribuci.

Výkon úpravny je 500 l/hod. Rozměry úpravny jsou 1600/800/400 mm – díky kompaktním rozměrům
bylo možné umístit úpravnu do interiéru domu.

Úpravnu jsme nainstalovali a majitele domu zaškolili na snadnou obsluhu. Obdržel technickou dokumentaci včetně manuálu. Samozřejmostí je periodický servis, který v záruční lhůtě poskytujeme zdarma.

Řešíte i Vy podobný problém? Pomůžeme i Vám. Více na www.hutiravision.com