Menu

Pomáháme obcím zajistit obyvatelům dostatek kvalitní pitné vody

Obec Nedašova Lhota je pohraniční obcí se Slovenskou republikou. Nachází se v okrese Zlín, v oblasti zvané Závrší, asi 7 km východně od Valašských Klobouk. Obec leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. První písemná zmínka o obci je z roku 1503, kdy se osada připomíná v zemských deskách jako součást panství Brumov. Název obce je odvozen od blízkého Nedašova. Z dochovaných památek si zasluhuje pozornost památkově chráněná dřevěná zvonice z roku 1867.

Nedašova Lhota má 735 obyvatel, katastr měří 933 ha a leží v nadmořské výšce 420 – 520 m.

Tak jako na mnoha jiných místech, také v obci Nedašova Lhota řešili kvůli dlouhodobému suchu problém s nedostatkem pitné vody. Jedinou alternativou zásobování obyvatel bylo dovážet i několikrát denně vodu v cisternách do vodojemu.

Obec Nedašova Lhota se proto rozhodla vybudovat náhradní zdroj vody, který kombinací jímání povrchové vody z říčky Nedašovky a podzemní vody z nového vrtu zajistí dostatek kvalitní pitné vody pro všechny své obyvatele. Zvolené řešení pomocí úpravny vody v zatepleném kontejneru se jevilo na základě rozsáhlého hydrogeologického průzkumu jako nejvhodnější co do rychlého a ekonomického vyřešení situace. Úpravna vody bude částečně financována dotacemi ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

Naše společnost HUTIRA – VISION započala již tento měsíc s realizací výše zmíněného projektu „Náhradní zdroj vody pro obec Nedašova Lhota – Nedašovka“. Jedná se jak o stavební práce, výrobu technologie na úpravu vody umístěnou v zatepleném klimatizovaném kontejneru a napojení do stávajícího veřejného vodovodu, tak i zpracování provozního řádu a analýzy rizik.

Řešíte také ve Vaší obci podobný problém s nedostatkem pitné vody? Jsme připraveni Vám pomoci: www.hutiravision.com