Menu

Jak zlepšit kvalitu prostředí ve městě a stavět trvale udržitelným způsobem? Na tuto klíčovou otázku se pokusil odpovědět Festival architektury (26. – 29. 2. 2020) s tématem Stavitelství ohleduplné k životnímu prostředí. Nový doprovodný program Stavebního veletrhu Brno 2020 přinesl nejvýznamnější jména a projekty udržitelné výstavby pod jednou střechou, představil funkční řešení pro budoucnost a otevřel diskusi k jejich širšímu uplatnění.

Skupina HUTIRA byla oslovena, aby se stala partnerem této akce a přispěla do odborné diskuze. V oblasti „PŘÍKLADNÉ HOSPODAŘENÍ S VODOU A PROMĚNA UŽITKOVÉ VODY V PITNOU“ vystoupil Petr Hajný, výkonný ředitel společnosti HUTIRA-VISION s přednáškou na téma: „Budování, úprava a provozování lokálních zdrojů pitné vody“. Přednáška byla zaměřena především na specifika a úskalí budování a provozu malých vodárenských zařízení, jejichž budováním se dceřiná společnost HUTIRA-VISION zabývá.

V rámci festivalu a tím i celého stavebního veletrhu jsme dostali také prostor prezentovat některá naše řešení. Návštěvníci mohli vidět a seznámit se např. se speciální mobilní vozíkovou úpravnou vody určenou pro řešení krizových situací, dále s řešením pro úpravu nejmenších lokálních zdrojů – úpravnou WATER CAT 500 a také s malou vodoměrnou šachtou Modulo, která je díky svým unikátním vlastnostem aktuálně jednou z nejprodávanějších šachet na českém trhu.

Těší nás, že o naše výrobky projevili příchozí návštěvníci velký zájem a přínosem pro nás bylo též získání dalších nových kontaktů.

V rámci programu Festivalu architektury bylo dne 27. 2. 2020 podepsáno „MEMORANDUM O POMOCI SE SNIŽOVÁNÍM EMISÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA“. Svou pomoc potvrdilo 28 významných subjektů, mezi kterými jsou například univerzity, výrobní podniky, firmy, obchodní centra, developerské společnosti a další. Cílem je zabezpečit občanům Brna komfortní mikroklimatické podmínky v době klimatických změn a současně plnit závazek stanovený Paktem starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima.

I naše společnost se při nejbližší příležitosti k této výzvě připojí, nyní jsme již v jednání s odborem ŽP JMK.