Menu

V současné době jsme zaznamenali zvýšený zájem o plynové filtry GF. Souvisí to zejména s nečistotami, které se v poslední době objevují na některých odběrných plynových zařízeních, na kterých je použita měď. Současný zemní plyn v distribuční síti České Republiky má díky rozdílným zdrojům plynu i nepatrně odlišné složení. Přestože složení plynu odpovídá platné legislativě, může mít např obsah Sulfanu vliv na správné fungování celého odběrného plynového zařízení. Reakcí Měděného povrchu (Cu) a Sulfanu (H2S) vzniká v měděném povrchu vrstva Sulfidu měďnatého (Cu2S), která se může následně ve formě menších částeček uvolňovat a zanášet plynové filtry nebo přímo plynové armatury.

Pro instalace plynových spotřebičů, kde nejsou vstupní filtry, se doporučuje tyto filtry dodatečně doplnit. Filtr je nutné umístit bezprostředně před spotřebič, tj. na vstupní šroubení spotřebiče, tedy až za měděné potrubí, kde nečistoty vznikají. Pro správný provoz je dále nutné při pravidelných kontrolách spotřebičů, kontrolovat i tyto filtry, případně vyčistit nebo i vyměnit filtrační vložku. Při pravidelných kontrolách se doporučuje i profouknutí měděného potrubí.

Nejčastěji se s požadavkem na dodatečnou montáž filtru setkáváme u menších spotřebičů, např. závěsných kotlů pro rodinné domy, tam kde není filtr standardně. Běžné jsou to filtry v dimenzích ½“, ¾“ a 1“. K těmto filtrům máme k dispozici i náhradní filtrační vložky.

Více informací o filtrech GF najdete zde.