Menu

Jak jsme již několikrát informovali, v loňském roce byla uvedena v Litomyšli do provozu stanice vyrábějící biometan z bioplynu, který pochází výhradně z odpadů zemědělské výroby, a ten je následně vtlačován do distribuční plynárenské sítě GasNet.

Velký zájem o návštěvu této technologie vzbudil projekt nejen u nás, ale i na Slovensku

Zástupci a členové Slovenské bioplynové asociace (SBA) se ve spolupráci se Slovenským plynárenským a naftovým svazem (SPNZ) a společností HUTIRA Slovakia byli v březnu podívat, jak tato technologie funguje a do jaké míry je možné replikovat podobné projekty na Slovensku. Prohlídku stanice v Litomyšli organizoval SPNZ ve spolupráci se Slovenskou bioplynovou asociací. Exkurze se zúčastnili také zástupci Ministerstva hospodářství Slovenské republiky a Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky.

Prohlídka technologie výroby biometanu v ZDCHP Litomyšl

Po zhruba tříhodinové cestě autobusem z Bratislavy byli účastníci exkurze přivítáni přímo v prostorách zámku Litomyšl. Po zahájení a krátkém představení společností HUTIRA a Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl (ZDCHP) měli hosté možnost blíže nahlédnout do realizace samotného projektu od jeho zahájení až po uvedení do provozu.  V otevřené debatě pak na dotazy účastníků odpovídal Ivo Hutira (majitel a jednatel společnosti HUTIRA), který ve finální fázi realizaci projektu sám koordinoval. Přítomné hosty také zajímaly informace z pohledu investora, kterého zastupoval osobně předseda družstva ZDCHP Litomyšl, Jan Pechanec. Technické detaily o technologii, jejímž generálním dodavatelem byla HUTIRA, pak přímo na místě prohlídky poskytl Michal Schrimpel, projektový manažer.

Bioplynová stanice ve městě Litomyšl je součástí areálu Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl. Na výrobu bioplynu se využívají pouze lokální odpady, které pocházejí ze živočišné nebo rostlinné zemědělské výroby. Původní bioplynová stanice Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl si prošla přibližně 3 roky trvající cestu, než se do vysokotlaké distribuční sítě začaly vtláčet první metry kubické biometanu.

Bioplynová stanice v Litomyšli, jako první v Česku využívá technologii výroby biometanu propojenou se zemědělskou bioplynkou, plničkou CNG a vtláčením plynu do plynárenské sítě. Dokáže vyprodukovat 1,7 mil. metrů kubických (m3) biometanu ročně.

Richard Kvasňovský, výkonný ředitel Slovenského plynárenského a naftového svazu (SPNZ) se po účasti na exkurzi v Litomyšli vyjádřil takto:

„Česká republika je pre Slovensko inšpiráciou pri rozvoji biometánu, najmä tým, že je vpredu a realizuje rôzne druhy výrob tohto zeleného plynu. Na Slovensku nateraz vyrábame biometán len v Jelšave, no verím, že aj vďaka podnetom spoza rieky Moravy dospejeme k naplneniu potenciálu na úrovni 400 miliónov kubíkov ročne. Zároveň sme veľmi radi, že dôležitým hráčom na poli rozvoja biometánu je náš člen, spoločnosť HUTIRA.“