Menu

V roce 2003 jsme založili česko-slovensko-kanadskou společnost HUTIRA TRADING CORPORATION, která byla registrována ve státě Kanada, v provincii Alberta. Firma byla zaměřena převážně na obchodní činnost. Sice realizovala nějaké projekty, ale protože vlastníky byly fyzické osoby a s ohledem na očekávaný rozvoj této společnosti a také na vstup pana Troppa do několika významných kanadských společností, jsme se nakonec rozhodli pro jiné uspořádání, kde vlastníky budou právnické subjekty. To vyústilo v březnu 2023 v založení nové společnosti HUTIRA TROPP CORPORATION, kde HUTIRA s.r.o. má 40 %, a 60 % vlastní Tropp Holding Ltd.

Do pozice prokuristy „secretary treasurer“ byl nominován Radek Kundrata a Maros Tropp vystupuje jako statutár v pozici prezidenta společnosti.

Zaměření a cíle nové společnosti HUTIRA TROPP CORPORATION

Cílem společnosti HTC bude vyhledávání příležitostí  a rozvíjení možností spolupráce jak ve smyslu dodávek technologií a zařízení z Evropy do Kanady, tak i obráceně a to napříč všemi obory – plynárenstvím, energetikou a vodárenstvím s tím, že hlavní zájem bude soustředěn zejména na rozvoj biometanu v Kanadě. To vše v souladu s filozofií a zaměřením značky HUTIRA.

Benpro Technologies

Benpro Technologies se zabývá ohýbáním potrubí pro ropný a plynárenský průmysl. Samotný technologický proces ohýbání je realizován dvěma způsoby. Ohýbání za pomoci indukčního ohřevu do průměru potrubí 36“. Ohýbání za studena do průměru potrubí 20“.

Firma také dodává ohyby ocelových profilů pro stavební průmysl a zemědělské stroje.

Součástí firmy je divize pro aplikování povrchových úprav a ochrany před korozí pro ohýbaná potrubí.

Prooftest Consulting

Prooftest Consulting se zabývá destruktivním a nedestruktivním testováním ocelových materiálů a svárů. Testování je realizováno podle ASTM a ISO norem. Firma také realizuje „Failure Analysis“ pro zákazníky z oblasti ropného, plynárenského a stavebního průmyslu.

Novou metodou pro určování stavu únavy ocelových konstrukcí, potrubí a svárů je kontrola a posouzení stupně únavy materiálů pod zátěží v provozním stavu. Tuto metodu momentálně firma implementuje pro vyhodnocování „Fitness Levelu“ materiálu, případně jeho kolapsu.

HUTIRA s.r.o.

HUTIRA poskytuje komplexní dodávky produktů, zařízení a služeb v oblasti plynárenství a vodárenství, nabízí kompletní řešení pro zpracování bioplynu na biometan a jeho následné využití a v neposlední řadě také široké spektrum výrobních a dodavatelských řešení pro energetiku.

Na trhu působíme již více než  30 let a nebojíme se ani nových výzev a příležitostí. Český trh jsme obohatili o  řadu zajímavých produktů, které byly k dispozici původně pouze v zahraničí. Sem patří například zemní moduly umožňující podzemní instalaci plynových regulačních zařízení, malé vodoměrné šachty nebo farmářské regulační stanice tlaku plynu. Instalace všech těchto výrobků se nyní v České republice počítají na tisíce.  Vyvíjíme ale i vlastní inovativní řešení. Příkladem jsou naše unikátní úpravny vody HUTIRA CCW nebo technologie vtláčení biometanu do plynárenské sítě  – HUTIRA green gas.