Menu

Odborníci poslední léta varují před masivním úbytkem včelstev v celé Evropě. Na vině je podle nich několik faktorů – klimatická změna, pesticidy a epidemie roztoče, který úly decimuje. Pokračující úbytek včel a dalších opylovačů by měl přitom nedozírné následky pro celý ekosystém. Hrozí dokonce, že některé rostliny by mohly vymřít a s nimi i živočichové, kteří jsou na nich závislí.

Evropská komise proto v květnu 2019 přijala celoevropskou občanskou iniciativu „Zachraňte včely“. Ta požaduje zpřísňování dalších opatření proti pesticidům, omezování hnojiv a podporu biologické rozmanitosti.

Ani naší dceřiné společnosti ATJ special s.r.o. není toto téma cizí. V souladu s jedním z pilířů značky  HUTIRA „S úctou k přírodě“ se proto v Ostrovačicích zapojili do zmíněné iniciativy Zachraňte včely.

„V rámci tohoto projektu jsme osadili na pozemku ATJ special s.r.o. v Ostrovačicích tři ošetřená včelstva, která jsou plně vybavená na zimní měsíce. Jedná se o 3 oddělky s matkami, včelky mají nástavek s 10 rámky velikosti Langstroth 2/3 a jsou v bezvadném stavu. V areálu firmy ATJ special s.r.o. a v blízkém okolí mají dostatek podnětů snůšky a je zde také tekoucí potok,“ vysvětlil jednatel společnosti Pavel Kazda.

Včelstvo dodala brněnská společnost Eprin s.r.o., která je do projektu Zachraňte včely zapojena již delší dobu. Chov samotného včelstva si vzal za své jeden ze zaměstnanců ATJ special s.r.o., který má s chovem včel zkušenosti. Věříme proto, že naše včely budou v těch nejlepších rukou.

Vybrané stanoviště navíc nabízí velmi vhodné podmínky pro další rozšíření a případné další oddělky v příštích letech. Medová snůška bude tento rok plně ponechána včelímu společenství. Navíc budou včely krmeny medocukrovým těstem, takže budou před zimou v plné síle.

Hlavním důvodem, proč se v Ostrovačicích rozhodli stát součástí projektu Zachraňte včely je přesvědčení, že právě díky tomuto přirozenému způsobu chovu včelstva je možné včely posílit a ozdravit. Současně s tím pak podpoří i obnovu lokálního ekosystému a zlepší opylování, což přinese i větší úrodu lidem v blízkosti firmy.

Úlem v areálu  ATJ special naše iniciativa však  nekončí. Jakmile se najdou další vhodné prostory,  kde bychom mohli osadit nové  včelí úly, budeme dále posilovat náš včelí tým.