Menu

Uvědomujeme si, že nejen dodávka technologie na výrobu biometanu, ale právě také následné kvalitní servisní služby, jak v záruční, tak i v pozáruční době, hrají významnou roli při rozhodování zákazníků o volbě partnera pro tyto projekty. Proto jsme rozšířili naši odbornost v rámci servisních týmů HUTIRA o další certifikované odborníky na servis kompresorových vtláčecích jednotek biometanu.

V rámci divize biometanu spolupracují naši odborníci dlouhodobě s několika dodavateli kompresorových zařízení, která jsou nedílnou součástí technologického celku vtláčecích jednotek HUTIRA. Kvalitní a profesionálně vyškolený tým se schopností rychlé komunikace je důležitou součástí našich služeb směrem k zákazníkovi. Díky posílení našich servisních středisek disponujeme ještě komplexnějšími službami v rámci plynárenství i právě o tyto inovativní technologie. „Vzhledem k rostoucímu významu samotného biometanu v rámci energetiky a průmyslu vnímáme tento krok jako velmi důležitý.uvedla ředitelka HUTIRA green gas Monika Zitterbartová.

Důkazem kvality služeb našich servisních odborníků je i skutečnost, že jsme certifikováni Německou společností FAS k provádění údržby kompresorových jednotek společnosti CORKEN. „Kvalitní servis poskytovaný klientům je pro nás samozřejmostí, stejně tak jako dostupnost těchto služeb. Nejen v ČR ale i na Slovensku máme svá regionální servisní střediska. V Karlových Varech, Pardubicích, Praze či Brně nebo na Slovensku v Handlové jsme našim zákazníkům k dispozici“ uvedl vedoucí servisu společností HUTIRA Pavel Novák. Díky rozsáhlé síti servisních středisek se nám daří úspěšně řešit požadavky našich zákazníků a je-li třeba, zahájíme servis v řádu jednotek hodin od nahlášení požadavku investora.

Kromě biometanových technologií naši odborníci samozřejmě dlouhodobě zajišťují, v rámci standardního plynárenství, také provozní kontroly, záruční a pozáruční servis regulátorů tlaku plynu. Poskytujeme údržbu a opravy regulačních zařízení, výměnu opotřebovaných částí, kontrolu funkčnosti, nastavení a těsnosti zabezpečovacích prvků či přezkoušení zařízení na zkušební stolici v sídle společnosti. „V průběhu kalendářního roku vyjíždí naši servisní pracovníci k téměř třem tisícům zásahů,“ uzavřel Pavel Novák.