Menu

Memorandum o snižování emisí CO2. Právě tak zní název dokumentu, jehož iniciátorem se stalo statutární město Brno. Cílem je snížit emise oxidu uhličitého na území města o 40 procent, a to do roku 2030. Doporučenými kroky ke snižování produkce emisí je stavět a rekonstruovat s ohledem na co nejnižší budoucí energetickou náročnost budovy, využívat obnovitelné zdroje, využívat nízkoemisní nebo jiné šetrné způsoby dopravy, šetřit spotřebu vody a budovat retenční plochy či nádrže. K tomu mají kromě samotného města Brna přispět i aktivity dalších 53 partnerů z řad institucí, městských společností či soukromých firem. HUTIRA – BRNO se aktivně podílí na dlouhodobé spolupráci s magistrátem města Brna, a proto se prostřednictvím podpisu majitele Iva Hutiry k tomuto memorandu bez váhání připojila.

Pro značku HUTIRA jsou totiž úcta k přírodě a společenská odpovědnost jedněmi ze stěžejních pilířů a promítají se do mnoha činností. Ukázkou takové dobré praxe je například vybudování biotopu s vodními rostlinami v areálu sídla společnosti HUTIRA – BRNO, který slouží jako zásobárna vody. Dále rovněž fotovoltaické panely se záložními bateriemi nebo nově chov včelstva v areálu společnosti ATJ special, s. r. o., či aktivity společnosti HUTIRA green gas na poli distribuce a výroby biometanu, jenž by mohl do budoucna nahradit klasický zemní plyn a snížit tak emise skleníkových plynů.

Slavnostní podpis Memoranda o snižování emisí CO2 se letos uskutečnil v rámci Festivalu architektury na Riviéře. Značka HUTIRA je pravidelným účastníkem tohoto setkávání předních osobností architektury a stavebnictví. V loňském roce zde například Petr Hajný, ředitel HUTIRA -VISION, představil vývoj a výrobu úpraven vody HUTIRA CCW, které pomocí unikátní technologie umějí z většiny podzemních i povrchových zdrojů vody vytvořit nezávadnou pitnou vodu.

Zdroj fotodokumentace: priprav.brno

HUTIRA
HUTIRA