Menu

Plynárenství, vodárenství, průmysl, zemědělství, těžařství, ale také zdravotnictví, gastroprůmysl, hoteliérství, sport a armáda. To je jen zběžný výčet několika odvětví, v nichž je možné využívat rychlá, levná, a přitom efektivní kontejnerová řešení. Klienti značky HUTIRA taková řešení vyhledávají čím dál více, o čemž svědčí i poslední zajímavá zakázka.

Společnost Rodenstock, sídlící v Klatovech, se zabývá výrobou brýlových čoček a patří k nejúspěšnějším na trhu. V minulém roce potřebovala rozšířit své administrativní zázemí a rozhodla se pro modulovou sestavu. Třípatrová budova je složená z celkem 30 modulů (10 v každém patře) o rozměrech 9000 x 2990 x 3240 mm, které jsme během zimních měsíců vyrobili v areálu společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o., v Popůvkách. Na jaře začalo navážení jednotlivých modulů na místo a jejich kompletace. Celá stavba byla dokončená již v červenci.

Klatovy – administrativní budova

Během rekordně krátké doby tak vznikla komfortní administrativní budova s 16 kancelářemi, 4 velkými jednacími místnostmi a velkoplošnými kancelářemi, serverovnou, úklidovou místností, 7 sociálními zařízeními a 3 kuchyňkami. Vzhledem k tomu, že moduly již byly předvyrobeny, na místě proběhlo pouze jejich „složení“, napojení na energie a dodělání rozvodů.

Nejednalo se přitom zdaleka o první zakázku, ve které jsme kontejnerová provedení řešili. Běžně je využíváme pro účely umístění našich technologií nebo pro umístění technologických celků pro naše zákazníky. V době pandemie naše kontejnery dokonce posloužily také ve zdravotnictví. V době koronaviru jsme nemohli zrealizovat jednu zahraniční zakázku, a tak jsme volné kontejnery zdarma zapůjčili nemocnicím, které v nich zřídily odběrová místa.

Zdaleka nejvíce se však značka HUTIRA věnuje výstavbě a montáži technologických kontejnerů pro regulační stanice v oblasti plynárenství, technologie úpraven vody, upraven biometanu, vtláčecích jednotek nebo třeba pivovarů, případně jiných technologií dle přání odběratele. Mezi největší výhody těchto kontejnerových provedení patří: rychlejší dodávka oproti standardním řešením, zjednodušení dopravy a možnost mobilního řešení. Kontejnerové úpravny vod jsou tak velmi vhodné pro menší i větší obce, ale i soukromé podnikání jako jsou hotely, lázně nebo koupaliště.

Ukázka kontejnerové úpravny vody HUTRIA CCW

Jestliže vás kontejnerové řešení zaujalo, kontaktujte nás. Kontejnerová řešení jsou velice variabilní, proto pro vás určitě najdeme vhodné řešení.