Menu

Vodojemy nalezneme po celém Česku. Mohou být nadzemní i podzemní a sloužit k různým účelům – ať už jako zásobárna vody, pro zajištění tlaku na vodovodní síť nebo jako rezerva vody pro požárníky. Jen málokdo se však do funkčního vodojemu podívá. Na rozdíl od našich zaměstnanců.

Společnost HUTIRA – VISION totiž nedávno dokončila pro významného zákazníka první fázi čištění, hygienizaci a dekontaminaci vodojemů, stejně jako studní a vrtů včetně dodání rozborů pitné vody.

Jak ovšem takové čištění vodojemu probíhá? Co vše je potřeba udělat, aby voda splňovala přísné hygienické požadavky?

Pro začátek je potřebná příprava pracoviště, spočívající v odčerpání stávající vody ve vodojemu (VDJ). Následuje odstranění sedimentu ze dna VDJ, tlakové předmytí povrchů stěn VDJ a ošetření povrchů stěn detergenčním přípravkem. Pokračuje se mechanickým očištěním povrchů stěn a dna, tlakovým oplachem povrchů a odčerpáním kalů.

 

Na závěr zbývá tlakové dočištění dna a finální dezinfekce a dekontaminace vodojemu. Poté je prostor opět napuštěn vodou. Bezprostředně po napuštění jsou provedeny akreditované odběry vzorků pitné vody pro následný rozbor. Voda musí splňovat vyhlášku č. 252/2004, která stanovuje hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Odměnou za dobře a včas vykonanou práci bylo zjištění, že pitná voda po vyčistění vodojemu splňuje veškeré limity stanovené vyhláškou.

Pokud vám záleží na kvalitě pitné vody a rozborem zjistíte, že vaše vody obsahuje nadlimitní množství nežádoucích látek, neváhejte se na nás obrátit na e-mail info@hutiravision.com, rádi váš problém vyřešíme.

HUTIRA