Menu

Společnost Continental Automotive Systems Slovakia, s. r. o., sídlící ve Zvolenu, patří mezi jedny z největších zaměstnavatelů v regionu. Zabývá se výrobou a prodejem brzdových komponentů pro automobilky na Slovensku i v dalších zemích.

Pro naši dceřinou společnost HUTIRA Slovakia je proto velkou ctí, že jsme mohli být v loňském roce dodavatelem a realizátorem plynové trasy ke dvěma kogeneračním jednotkám KT Tedom, které přispívají k hladkému chodu celé fabriky.

Na plynové trase se nachází regulační sestava s regulátorem Tartarini MBN/065×100 a pojistným ventilem V/52 (100 kPa/15 kPa) s celkovým průtokem 500 m3/h. Dále následuje rozvod plynu DN250 s odbočkami DN150 pro každou kogenerační jednotku.

 

Před každou takovou jednotkou je umístěno zařízení na měření procházejícího plynu s plynoměrem FMR G160 DN100 a přepočítávadlem MacBAT5. Naše zakázka dále zahrnovala realizaci napojení na vnitřní areálový rozvod plynu navrtávkou v zemi.

HUTIRA