Menu

V září 2019 dal Ivo Hutira, jednatel společnosti HUTIRA,  členům představenstva RHK Brno podnět k podnikání s enviromentální tváří. Tato myšlenka byla přijata a stala se podnětem ke vzniku iniciativy GO GREEN, jejímž hlavním cílem je informovat co nejvíce členů  – podnikatelských subjektů i jednotlivců o společenské odpovědnosti a nutnosti přijmout osobní odpovědnost k úsporám energií, ke snižování ekologické zátěže a zlepšování životního prostředí.

Od vzniku této iniciativy už uplynul nějaký čas, mnohé již bylo vykonáno a stále více firem i jednotlivců má zájem inspirovat se příklady dobré praxe jiných  a naopak inspirovat svými činy ostatní.

Ale stále je to ještě málo, jak se můžete dozvědět z „Poselství“, které adresoval Ivo Hutira počátkem letošního roku nejen všem členům RHKB. Jeho výzva je inspirací pro nás všechny, kteří žijeme na této planetě.