Menu

Převážná část námi dodávaných regulátorů tlaku a bezpečnostních rychlouzávěrů určených pro redukci tlaku zemního plynu z úrovně VVTL/VTL a s průtoky od 1000 až do 100 000 Nm3/hod je instalována v sítích společnosti Gas Net, s.r.o. Dodávky jsou uskutečňovány buď v rámci realizací kompletních regulačních stanic certifikovanými technickými partnery GasNetu, nebo v rámci rekonstrukcí RS přímo pracovníky Gas Net Služby s.r.o.

Menší část armatur je instalována v regulačních stanicích, které jsou ve vlastnictví velkých odběratelů plynu, a to především z oblasti energetiky a zpracování nerostných surovin. Mezi jednu z nejvýznamnějších letošních dodávek můžeme zařadit dodávku armatur pro zakázku “Výstavba předávací a regulační stanice plynu v elektrárně Mělník“, jejímž investorem je Energotrans, dceřiná společnost ČEZ.

Předmětem zakázky je kompletní výstavba nové předávací a regulační stanice plynu, včetně redukční stanice plynu umístěné u areálu elektrárny Mělník. Projekt realizovala firma Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., se kterou jsme spolupracovali již od návrhu armatur pro redukci tlaku.

Armatury byly předány zhotoviteli technologie RS v průběhu II.Q. 2023.

Regulační stanice I – Dvouřadá jednostupňová RS určena pro zásobování paroplynové turbíny (PT)

Vstupní tlak:                              3,75 – 6,3 MPa (provozní 5,3 MPa)
Výstupní tlak                             2,80/2,90 MPa
Průtok – min / max                  5 000/60 000 m3(n)/h

Sestava Bezpečnostní rychlouzávěr BM5/100 DN 100 ANSI 600 a Regulátor tlaku s bezpečnostním rychlouzávěrem a tlumičem hluku BFL/100×250-SRS DN 100 ANSI 600  od společnosti TARTARINI (EMERSON)

Regulační stanice II. - Dvouřadá jednostupňová RS určena pro zásobování plynové kotelny (PK)

Vstupní tlak:                              3,75 – 6,3 MPa (provozní 5,3 MPa)
Výstupní tlak.:                          380/390 kPa
Průtok – min / max:                 1 000/20 000 m3(n)/h

Sestava Bezpečnostní rychlouzávěr BM5/050 DN 50 ANSI 600 a Regulátor tlaku s bezpečnostním rychlouzávěrem a tlumičem hluku BFL/050×150-SRS DN 50 ANSI 600  od společnosti TARTARINI (EMERSON)